اطلاعات سراسری حساب

مشاهدهٔ اطلاعات حساب
اطلاعات سراسری حساب
  • نام کاربری: Riva.irwp
  • ثبت شده: ‏۱۶ اوت ۲۰۱۹، ساعت ۰۱:۱۱ (۲ سال قبل)
  • مجموع شمارندهٔ ویرایش: ۷
  • تعداد حساب‌های متصل: ۵
فهرست حساب‌های محلی
ویکی محلیمتصل‌شده درروشبسته شدهشمار ویرایش‌هاگروه‌ها
en.wikipedia.org‏۲۹ اوت ۲۰۱۹، ساعت ۰۳:۱۸ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰
fa.wikipedia.org‏۱۶ اوت ۲۰۱۹، ساعت ۰۱:۱۱حساب تازه(؟)۶
fa.wikiquote.org‏۱۶ اوت ۲۰۱۹، ساعت ۰۲:۱۷ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۱
login.wikimedia.org‏۱۶ اوت ۲۰۱۹، ساعت ۰۱:۱۱ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰
meta.wikimedia.org‏۱۶ اوت ۲۰۱۹، ساعت ۰۱:۱۱ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰