اطلاعات سراسری حساب

مشاهدهٔ اطلاعات حساب
اطلاعات سراسری حساب
  • نام کاربری: Javidpajin
  • ثبت شده: ‏۳۰ آوریل ۲۰۱۰، ساعت ۰۷:۳۵ (۱۲ سال قبل)
  • مجموع شمارندهٔ ویرایش: ۸۸
  • تعداد حساب‌های متصل: ۲۶
فهرست حساب‌های محلی
ویکی محلیمتصل‌شده درروشبسته شدهشمار ویرایش‌هاگروه‌ها
ar.wikipedia.org‏۸ اوت ۲۰۱۰، ساعت ۱۰:۲۰ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰
arz.wikipedia.org‏۱۴ سپتامبر ۲۰۱۰، ساعت ۱۷:۴۷ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰
commons.wikimedia.org‏۲۲ نوامبر ۲۰۱۴، ساعت ۱۹:۰۶ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰
de.wikipedia.org‏۳۰ سپتامبر ۲۰۱۰، ساعت ۱۳:۰۷ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰
en.wikipedia.org‏۲۸ ژوئیهٔ ۲۰۱۰، ساعت ۲۱:۴۰ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۲
en.wikibooks.org‏۲۲ نوامبر ۲۰۱۴، ساعت ۱۹:۰۶ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰
en.wikinews.org‏۲۲ نوامبر ۲۰۱۴، ساعت ۱۹:۰۶ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰
en.wikiquote.org‏۳۰ ژوئیهٔ ۲۰۱۰، ساعت ۲۰:۱۵ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰
en.wikisource.org‏۲۲ نوامبر ۲۰۱۴، ساعت ۱۹:۰۶ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰
en.wikiversity.org‏۲۲ نوامبر ۲۰۱۴، ساعت ۱۹:۰۶ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰
en.wikivoyage.org‏۲۲ نوامبر ۲۰۱۴، ساعت ۱۹:۰۶ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰
en.wiktionary.org‏۳۰ آوریل ۲۰۱۰، ساعت ۰۷:۳۵حساب تازه(؟)۰
fa.wikipedia.org‏۲۲ ژوئیهٔ ۲۰۱۰، ساعت ۱۵:۲۲ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۵۹
fa.wikiquote.org‏۳۰ ژوئیهٔ ۲۰۱۰، ساعت ۲۰:۰۹ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۲۷
fa.wiktionary.org‏۳۰ آوریل ۲۰۱۰، ساعت ۰۷:۳۶ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰
fr.wikipedia.org‏۱۴ سپتامبر ۲۰۱۰، ساعت ۱۰:۲۰ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰
incubator.wikimedia.org‏۲۲ نوامبر ۲۰۱۴، ساعت ۱۹:۰۶ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰
login.wikimedia.org‏۲۲ نوامبر ۲۰۱۴، ساعت ۱۸:۳۱ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰
www.mediawiki.org‏۲۲ نوامبر ۲۰۱۴، ساعت ۱۹:۰۶ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰
meta.wikimedia.org‏۲۲ نوامبر ۲۰۱۴، ساعت ۱۸:۳۲ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰
pnb.wikipedia.org‏۲۹ نوامبر ۲۰۱۴، ساعت ۱۸:۱۵ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰
simple.wikipedia.org‏۳۰ نوامبر ۲۰۱۰، ساعت ۱۵:۴۲ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰
species.wikimedia.org‏۲۲ نوامبر ۲۰۱۴، ساعت ۱۹:۰۶ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰
tg.wikipedia.org‏۲۸ سپتامبر ۲۰۱۰، ساعت ۱۸:۵۲ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰
ur.wikipedia.org‏۱۴ سپتامبر ۲۰۱۰، ساعت ۱۴:۴۵ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰
www.wikidata.org‏۲۲ نوامبر ۲۰۱۴، ساعت ۱۹:۰۶ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰