اطلاعات سراسری حساب

مشاهدهٔ اطلاعات حساب
اطلاعات سراسری حساب
  • نام کاربری: DarkDawn
  • ثبت شده: ‏۲۰ ژوئن ۲۰۱۶، ساعت ۱۶:۵۵ (۶ سال قبل)
  • مجموع شمارندهٔ ویرایش: ۳۳۲
  • تعداد حساب‌های متصل: ۶۱
فهرست حساب‌های محلی
ویکی محلیمتصل‌شده درروشبسته شدهشمار ویرایش‌هاگروه‌ها
af.wikipedia.org‏۵ دسامبر ۲۰۱۷، ساعت ۲۳:۰۵ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰
ang.wikipedia.org‏۲۲ ژوئن ۲۰۱۷، ساعت ۱۱:۴۵ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰
ar.wikipedia.org‏۲۵ ژوئن ۲۰۱۶، ساعت ۰۸:۳۰ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰
ar.wikiquote.org‏۲ دسامبر ۲۰۲۱، ساعت ۱۶:۳۴ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰
arz.wikipedia.org‏۲۲ ژوئیهٔ ۲۰۱۷، ساعت ۱۸:۴۳ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰
bar.wikipedia.org‏۷ فوریهٔ ۲۰۲۱، ساعت ۰۰:۰۹ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰
ca.wikipedia.org‏۲۱ ژوئن ۲۰۱۶، ساعت ۱۱:۵۶ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰
commons.wikimedia.org‏۲۱ ژوئن ۲۰۱۶، ساعت ۱۲:۵۴ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۳
de.wikipedia.org‏۲۳ ژوئن ۲۰۱۶، ساعت ۱۷:۳۷ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰
de.wikisource.org‏۲۹ ژوئیهٔ ۲۰۱۶، ساعت ۰۷:۲۳ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰
el.wikipedia.org‏۱۳ ژوئیهٔ ۲۰۱۷، ساعت ۱۶:۰۳ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰
en.wikipedia.org‏۲۰ ژوئن ۲۰۱۶، ساعت ۱۶:۵۷ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰
en.wikibooks.org‏۲۱ ژوئن ۲۰۱۶، ساعت ۱۸:۰۳ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰
en.wikinews.org‏۲۶ ژوئیهٔ ۲۰۱۶، ساعت ۱۲:۴۴ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰
en.wikiquote.org‏۲۱ ژوئن ۲۰۱۶، ساعت ۱۱:۵۲ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۶
en.wikisource.org‏۲۱ ژوئن ۲۰۱۶، ساعت ۱۱:۵۲ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰
en.wikiversity.org‏۲۹ ژوئیهٔ ۲۰۲۱، ساعت ۱۳:۴۴ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰
en.wikivoyage.org‏۲۸ ژوئیهٔ ۲۰۱۶، ساعت ۱۱:۳۱ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰
en.wiktionary.org‏۲۱ ژوئن ۲۰۱۶، ساعت ۱۸:۰۳ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰
eo.wikipedia.org‏۱۰ اوت ۲۰۱۶، ساعت ۱۰:۰۵ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰
es.wikipedia.org‏۱۶ سپتامبر ۲۰۱۶، ساعت ۱۳:۲۵ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰
eu.wikipedia.org‏۲۴ اوت ۲۰۱۶، ساعت ۱۴:۵۶ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰
fa.wikipedia.org‏۲۰ ژوئن ۲۰۱۶، ساعت ۱۶:۵۵حساب تازه(؟)۳۰۵
fa.wikibooks.org‏۲۱ ژوئن ۲۰۱۶، ساعت ۱۸:۰۳ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰
fa.wikiquote.org‏۲۱ ژوئن ۲۰۱۶، ساعت ۰۷:۳۷ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۵
fa.wikisource.org‏۴ دسامبر ۲۰۱۶، ساعت ۱۷:۳۶ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰
fa.wikivoyage.org‏۲۵ ژوئن ۲۰۱۶، ساعت ۱۹:۴۵ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰
fa.wiktionary.org‏۲۱ ژوئن ۲۰۱۶، ساعت ۱۸:۰۲ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰
fi.wikipedia.org‏۳۰ مارس ۲۰۱۷، ساعت ۰۸:۰۱ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰
fr.wikipedia.org‏۲۰ ژوئن ۲۰۱۶، ساعت ۱۸:۱۰ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰
fr.wikisource.org‏۳۰ اوت ۲۰۱۶، ساعت ۰۷:۱۰ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰
glk.wikipedia.org‏۲۲ ژانویهٔ ۲۰۱۸، ساعت ۱۵:۱۳ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰
he.wikipedia.org‏۲۱ ژوئن ۲۰۱۶، ساعت ۱۱:۵۵ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰
hif.wikipedia.org‏۸ اوت ۲۰۱۶، ساعت ۱۸:۰۳ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰
hr.wikipedia.org‏۳۰ نوامبر ۲۰۱۷، ساعت ۱۸:۴۵ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰
hu.wikipedia.org‏۷ ژوئیهٔ ۲۰۱۶، ساعت ۱۳:۰۰ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰
hy.wikipedia.org‏۶ ژوئیهٔ ۲۰۱۸، ساعت ۱۴:۵۹ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰
id.wikipedia.org‏۲۶ فوریهٔ ۲۰۱۹، ساعت ۱۷:۱۴ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰
it.wikipedia.org‏۱۶ اوت ۲۰۱۸، ساعت ۱۹:۰۷ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰
ja.wikipedia.org‏۲۹ مارس ۲۰۱۷، ساعت ۰۹:۰۸ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰
ko.wikipedia.org‏۲۸ نوامبر ۲۰۲۱، ساعت ۱۰:۴۴ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰
la.wikisource.org‏۲۹ دسامبر ۲۰۱۶، ساعت ۱۰:۰۸ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰
login.wikimedia.org‏۲۰ ژوئن ۲۰۱۶، ساعت ۱۶:۵۵ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰
www.mediawiki.org‏۲۰ ژوئن ۲۰۱۶، ساعت ۱۶:۵۵ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰
meta.wikimedia.org‏۲۰ ژوئن ۲۰۱۶، ساعت ۱۶:۵۵ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰
ml.wikipedia.org‏۱۹ دسامبر ۲۰۱۸، ساعت ۱۹:۳۷ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰
ms.wikipedia.org‏۲۶ ژوئن ۲۰۱۶، ساعت ۰۶:۳۳ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰
nl.wikipedia.org‏۲۱ ژوئن ۲۰۱۶، ساعت ۱۱:۵۵ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰
nn.wikipedia.org‏۲۳ ژوئن ۲۰۱۶، ساعت ۱۷:۳۷ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰
pl.wikipedia.org‏۱۱ ژوئیهٔ ۲۰۲۱، ساعت ۱۸:۳۶ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰
ru.wikipedia.org‏۲۱ ژوئن ۲۰۱۶، ساعت ۱۱:۵۶ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰
simple.wikipedia.org‏۲۶ ژوئن ۲۰۱۶، ساعت ۰۶:۳۳ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰
sl.wikipedia.org‏۲۱ ژوئن ۲۰۱۶، ساعت ۱۱:۵۶ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰
wikisource.org‏۲۹ ژوئیهٔ ۲۰۱۶، ساعت ۰۷:۲۳ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰
sr.wikipedia.org‏۲۵ سپتامبر ۲۰۱۸، ساعت ۱۵:۵۶ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰
sr.wikisource.org‏۳۰ اکتبر ۲۰۱۶، ساعت ۱۷:۱۹ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰
sv.wikipedia.org‏۲۴ ژوئن ۲۰۱۶، ساعت ۱۴:۲۹ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰
ur.wikipedia.org‏۲۱ ژوئن ۲۰۱۶، ساعت ۱۸:۱۸ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰
vi.wikipedia.org‏۱۸ سپتامبر ۲۰۱۸، ساعت ۲۱:۱۳ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰
www.wikidata.org‏۲۰ ژوئن ۲۰۱۶، ساعت ۱۷:۴۴ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۱۳
zh.wikipedia.org‏۱۹ اوت ۲۰۱۶، ساعت ۱۳:۳۴ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰