اطلاعات سراسری حساب

مشاهدهٔ اطلاعات حساب
اطلاعات سراسری حساب
  • نام کاربری: Alireza-4810399192
  • ثبت شده: ‏۱۰ سپتامبر ۲۰۱۵، ساعت ۲۳:۵۶ (۶ سال قبل)
  • مجموع شمارندهٔ ویرایش: ۷۱
  • تعداد حساب‌های متصل: ۶
فهرست حساب‌های محلی
ویکی محلیمتصل‌شده درروشبسته شدهشمار ویرایش‌هاگروه‌ها
fa.wikipedia.org‏۱۰ سپتامبر ۲۰۱۵، ساعت ۲۳:۵۶حساب تازه(؟)نامحدود بسته شده‌است.
دلیل: حساب به خطر افتاده یا توسط شخصی به جز صاحب اصلی حساب استفاده می‌شود
  • ویرایش (کل ویکی)
  • امکان ایجاد حساب غیرفعال شد
  • نمی‌تواند صفحهٔ بحث خود را ویرایش کند
۵
fa.wikiquote.org‏۱۴ نوامبر ۲۰۱۵، ساعت ۱۱:۵۱ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)نامحدود بسته شده‌است.
دلیل: حساب ایجادشده برای خرابکاری
  • ویرایش (کل ویکی)
  • امکان ایجاد حساب غیرفعال شد
  • نمی‌تواند صفحهٔ بحث خود را ویرایش کند
۶۶
fa.wikisource.org‏۲۹ سپتامبر ۲۰۱۵، ساعت ۲۳:۱۸ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰
login.wikimedia.org‏۱۰ سپتامبر ۲۰۱۵، ساعت ۲۳:۵۶ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰
www.mediawiki.org‏۱۰ سپتامبر ۲۰۱۵، ساعت ۲۳:۵۶ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰
meta.wikimedia.org‏۱۰ سپتامبر ۲۰۱۵، ساعت ۲۳:۵۶ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰