اطلاعات سراسری حساب

مشاهدهٔ اطلاعات حساب
اطلاعات سراسری حساب
 • نام کاربری: ع م گ
 • ثبت شده: ‏۱۵ ژوئیهٔ ۲۰۱۵، ساعت ۱۰:۵۶ (۶ سال قبل)
 • مجموع شمارندهٔ ویرایش: ۳٬۹۰۹
 • تعداد حساب‌های متصل: ۴۸
فهرست حساب‌های محلی
ویکی محلیمتصل‌شده درروشبسته شدهشمار ویرایش‌هاگروه‌ها
ar.wikipedia.org‏۱۵ ژوئیهٔ ۲۰۱۵، ساعت ۱۵:۱۵ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰
beta.wikiversity.org‏۲۳ ژوئیهٔ ۲۰۱۵، ساعت ۱۷:۲۲ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۲
bg.wikiquote.org‏۳۰ اوت ۲۰۱۵، ساعت ۰۸:۴۵ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰
bn.wikipedia.org‏۲۳ ژوئیهٔ ۲۰۱۵، ساعت ۱۵:۰۹ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰
bs.wikiquote.org‏۹ اوت ۲۰۱۵، ساعت ۱۲:۵۴ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۱
ca.wikiquote.org‏۳۰ اوت ۲۰۱۵، ساعت ۰۸:۴۶ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰
ckb.wikipedia.org‏۹ اوت ۲۰۱۵، ساعت ۱۲:۴۰ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰
commons.wikimedia.org‏۱۵ ژوئیهٔ ۲۰۱۵، ساعت ۱۶:۲۵ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۱۴
cs.wikiquote.org‏۳۰ اوت ۲۰۱۵، ساعت ۰۸:۴۶ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۱
de.wikipedia.org‏۱۰ اوت ۲۰۱۵، ساعت ۰۸:۱۵ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰
de.wikiquote.org‏۱۳ اوت ۲۰۱۵، ساعت ۰۸:۲۰ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۱
en.wikipedia.org‏۱۵ ژوئیهٔ ۲۰۱۵، ساعت ۱۲:۲۸ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۱
en.wikibooks.org‏۱۷ ژوئیهٔ ۲۰۱۵، ساعت ۱۱:۲۲ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰
en.wikinews.org‏۱۷ ژوئیهٔ ۲۰۱۵، ساعت ۱۱:۲۲ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰
en.wikiquote.org‏۱۷ ژوئیهٔ ۲۰۱۵، ساعت ۱۱:۲۲ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۱
en.wikisource.org‏۱۷ ژوئیهٔ ۲۰۱۵، ساعت ۱۱:۲۲ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰
en.wikiversity.org‏۱۷ ژوئیهٔ ۲۰۱۵، ساعت ۱۱:۲۲ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰
en.wikivoyage.org‏۱۷ ژوئیهٔ ۲۰۱۵، ساعت ۱۱:۲۲ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰
en.wiktionary.org‏۱۷ ژوئیهٔ ۲۰۱۵، ساعت ۱۱:۲۲ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰
eo.wikiquote.org‏۳۰ اوت ۲۰۱۵، ساعت ۰۸:۴۷ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۱
es.wikipedia.org‏۱۶ اوت ۲۰۱۵، ساعت ۰۸:۰۰ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰
fa.wikipedia.org‏۱۵ ژوئیهٔ ۲۰۱۵، ساعت ۱۰:۵۶حساب تازه(؟)نامحدود بسته شده‌است.
دلیل: خرابکاری: و نیز دشنامگویی رکیک
 • ویرایش (کل ویکی)
 • امکان ایجاد حساب غیرفعال شد
 • ایمیل بسته‌شده
 • نمی‌تواند صفحهٔ بحث خود را ویرایش کند
۱٬۲۷۸
fa.wikibooks.org‏۲۳ ژوئیهٔ ۲۰۱۵، ساعت ۱۷:۱۶ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰
fa.wikinews.org‏۲۳ ژوئیهٔ ۲۰۱۵، ساعت ۱۷:۱۹ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۱
fa.wikiquote.org‏۱۵ ژوئیهٔ ۲۰۱۵، ساعت ۱۲:۲۸ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)نامحدود بسته شده‌است.
دلیل: خرابکاری
 • ویرایش (کل ویکی)
 • امکان ایجاد حساب غیرفعال شد
 • نمی‌تواند صفحهٔ بحث خود را ویرایش کند
۲٬۵۶۸
fa.wikisource.org‏۲۳ ژوئیهٔ ۲۰۱۵، ساعت ۱۷:۱۵ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۲
fa.wikivoyage.org‏۲۳ ژوئیهٔ ۲۰۱۵، ساعت ۱۷:۱۸ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۲
fa.wiktionary.org‏۲۳ ژوئیهٔ ۲۰۱۵، ساعت ۱۷:۱۰ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۱
fr.wikipedia.org‏۷ اوت ۲۰۱۵، ساعت ۱۴:۲۵ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰
fr.wikiquote.org‏۹ اوت ۲۰۱۵، ساعت ۱۲:۴۴ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰
glk.wikipedia.org‏۲۲ ژوئیهٔ ۲۰۱۵، ساعت ۰۷:۲۷ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰
hy.wikiquote.org‏۳۰ اوت ۲۰۱۵، ساعت ۰۸:۴۸ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰
incubator.wikimedia.org‏۱۷ ژوئیهٔ ۲۰۱۵، ساعت ۱۱:۲۲ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰
ka.wikiquote.org‏۳۰ اوت ۲۰۱۵، ساعت ۰۸:۴۸ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۱
login.wikimedia.org‏۱۵ ژوئیهٔ ۲۰۱۵، ساعت ۱۰:۵۶ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰
lt.wikiquote.org‏۳۰ اوت ۲۰۱۵، ساعت ۰۸:۴۸ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰
www.mediawiki.org‏۱۵ ژوئیهٔ ۲۰۱۵، ساعت ۱۰:۵۶ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۲
meta.wikimedia.org‏۱۵ ژوئیهٔ ۲۰۱۵، ساعت ۱۰:۵۶ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۱
mzn.wikipedia.org‏۹ اوت ۲۰۱۵، ساعت ۱۱:۴۲ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰
pl.wikiquote.org‏۳۰ اوت ۲۰۱۵، ساعت ۰۸:۴۹ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰
pt.wikipedia.org‏۳۰ اوت ۲۰۱۵، ساعت ۱۰:۴۴ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰
pt.wikiquote.org‏۳۰ اوت ۲۰۱۵، ساعت ۰۸:۴۹ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰
ru.wikiquote.org‏۳۰ اوت ۲۰۱۵، ساعت ۰۸:۴۹ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰
sk.wikiquote.org‏۳۰ اوت ۲۰۱۵، ساعت ۰۸:۵۰ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۱
wikisource.org‏۲۳ ژوئیهٔ ۲۰۱۵، ساعت ۱۷:۱۶ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰
species.wikimedia.org‏۱۷ ژوئیهٔ ۲۰۱۵، ساعت ۱۱:۲۲ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۲
uk.wikiquote.org‏۳۰ اوت ۲۰۱۵، ساعت ۰۸:۵۰ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۱
www.wikidata.org‏۱۷ ژوئیهٔ ۲۰۱۵، ساعت ۱۱:۲۲ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۲۷