اطلاعات سراسری حساب

مشاهدهٔ اطلاعات حساب
اطلاعات سراسری حساب
  • نام کاربری: اندیشمند و نویسنده بزرگ
  • ثبت شده: ‏۱۵ نوامبر ۲۰۱۵، ساعت ۱۵:۱۴ (۷ سال قبل)
  • مجموع شمارندهٔ ویرایش: ۵۵
  • تعداد حساب‌های متصل: ۱۹
فهرست حساب‌های محلی
ویکی محلیمتصل‌شده درروشبسته شدهشمار ویرایش‌هاگروه‌ها
beta.wikiversity.org‏۱۶ نوامبر ۲۰۱۵، ساعت ۱۸:۳۱ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰
commons.wikimedia.org‏۱۶ نوامبر ۲۰۱۵، ساعت ۱۸:۱۷ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰
en.wikipedia.org‏۱۶ نوامبر ۲۰۱۵، ساعت ۱۸:۱۷ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰
en.wikibooks.org‏۱۶ نوامبر ۲۰۱۵، ساعت ۱۸:۱۰ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰
en.wikinews.org‏۱۶ نوامبر ۲۰۱۵، ساعت ۱۸:۱۷ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰
en.wikiquote.org‏۱۶ نوامبر ۲۰۱۵، ساعت ۱۸:۱۵ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰
en.wikisource.org‏۱۶ نوامبر ۲۰۱۵، ساعت ۱۸:۲۹ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰
en.wikiversity.org‏۱۶ نوامبر ۲۰۱۵، ساعت ۱۸:۱۷ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰
en.wikivoyage.org‏۱۶ نوامبر ۲۰۱۵، ساعت ۱۸:۱۷ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰
en.wiktionary.org‏۱۶ نوامبر ۲۰۱۵، ساعت ۱۸:۱۷ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰
fa.wikipedia.org‏۱۵ نوامبر ۲۰۱۵، ساعت ۱۵:۱۴حساب تازه(؟)۱۵
fa.wikibooks.org‏۱۶ نوامبر ۲۰۱۵، ساعت ۱۸:۳۹ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰
fa.wikiquote.org‏۱۶ نوامبر ۲۰۱۵، ساعت ۱۸:۰۹ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۴۰
fa.wikisource.org‏۱۶ نوامبر ۲۰۱۵، ساعت ۱۸:۱۵ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰
incubator.wikimedia.org‏۱۶ نوامبر ۲۰۱۵، ساعت ۱۸:۱۷ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰
login.wikimedia.org‏۱۵ نوامبر ۲۰۱۵، ساعت ۱۵:۱۴ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰
www.mediawiki.org‏۱۵ نوامبر ۲۰۱۵، ساعت ۱۵:۱۴ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰
meta.wikimedia.org‏۱۵ نوامبر ۲۰۱۵، ساعت ۱۵:۱۴ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰
species.wikimedia.org‏۱۶ نوامبر ۲۰۱۵، ساعت ۱۸:۱۷ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰