فهرست برنامه‌های کاربردی OAuth

مرور برنامه‌های کاربردی OAuth
نام برنامه کاربردی
PAWS
نسخهٔ مصرف‌کننده
2.1
OAuth protocol version
OAuth 1.0a
ناشر
BStorm (WMF)
وضعیت
تأییدشده
توضیحات
PAWS (PAWS: A Web Shell) allows users to run Pywikibot (and other Python / R / bash code) online without needing an ssh login. The OAuth integration allows them to do so without having to expose their passwords.
پروژه‌های قابل اجرا
همه پروژه‌ها در این وب‌گاه
نشانی پاسخ OAuth
https://hub.paws.wmcloud.org/hub/oauth_callback
Allow consumer to specify a callback in requests and use "callback" URL above as a required prefix.
نه
اعطاهای اجرا شدنی
  • انجام فعالیت‌های حجم بالا
ویرایش با حجم بالا
  • تعامل با صفحه‌ها
ویرایش صفحه‌های موجود؛ ایجاد، ویرایش و انتقال صفحه‌ها؛ تغییرات گشت صفحه‌ها
  • تعامل با رسانه
بارگذاری پرونده‌های جدید؛ بارگذاری، جایگزینی و انتقال پرونده‌ها
  • انجام اقدامات مدیریتی
واگردانی تغییرات صفحه‌ها
  • تعامل با فهرست پیگیری‌تان
مشاهدهٔ فهرست پیگیری‌تان
  • فعالیت‌های متفرقه
ویرایش فهرست پیگیری‌تان