نام گل سرخ - زبان‌های دیگر

نام گل سرخ در ۷ دیگر زبان‌‌ها در دسترس است .

بازگشت به نام گل سرخ.

زبان‌ها