نظامی گنجوی: تفاوت بین نسخه‌ها

←‏مخزن‌الاسرار: آدرس دقیق بدهید لطفاً: سرچ جواب نمی‌دهد
(←‏مخزن‌الاسرار: آدرس دقیق بدهید لطفاً: سرچ جواب نمی‌دهد)
== دارای منبع ==
=== مخزن‌الاسرار ===
* «آینه چون نقش تو بنمود راست// خود شکن، آئینه‌شکستن خطاست»{{مدرک}}
** ''؟''{{مدرک}}
* «از کجی افتی به کم و کاستی// از همه‌غم رستی تو اگر راستی»
** ''مقالت چهاردهم در نکوهش غفلت''
۴۶

ویرایش