تفاوت میان نسخه‌های «عبدالکریم سروش»

بدون خلاصه ویرایش
(اضافه کردن تئوری راوی رویای رسولانه)
== '''[[w:عبدالکریم سروش|عبدالکریم سروش]]'''، اندیشمند دینی، متکلم (وی نظریات خودش را کلام جدید می‌نامد و مرام کلامی خود را نو معتزلی)، فیلسوف، شاعر و [[ترجمه|مترجم]] [[ایرانی]] است. ==
[[پرونده:Oostad 020.jpg|thumb|عبدالکریم سروش]]
== '''[[w:عبدالکریم سروش|عبدالکریم سروش]]'''، اندیشمند دینی، متکلم (وی نظریات خودش را کلام جدید می‌نامد و مرام کلامی خود را نو معتزلی)، فیلسوف، شاعر و [[ترجمه|مترجم]] [[ایرانی]] است. ==
 
== گفتاورد ==