تفاوت میان نسخه‌های «نقش رستم»

۱۸ بایت اضافه‌شده ،  ۵ سال پیش
جز
 
== گفتاوردهای منبع‌دار ==
* «یک نفری برای من نقل میکرد،می‌کرد، میگفتمی‌گفت رفته بودیم یونان؛ ما را به مراکز گردشگری گوناگون میبردندمی‌بردند و آنها را به ما نشان میدادند؛می‌دادند؛ از جمله به نقطه‏اینقطه‌ای بردند، گفتند اینجا همان‏جائیهمان‌جائی است که سپاهیان ایرانی آمدند اینجا، از ما شکست خوردند. مردم را به یک بیابان خالی میبرندمی‌برند و نشان میدهندمی‌دهند که اینجا را با یک فضای خالی اثبات میکنندمی‌کنند. خوب، اینجا نزدیکی کازرون - آنطوری که شنیدم - مجسمه‏یمجسمهٔ والرین است، امپراتور روم، که زانو زده در مقابل پادشاه ایران. خیلی خوب، اینجا را بروید نشان بدهید؛ این به آن در! این همه نقاط مثبتی که میتواندمی‌تواند گذشته‏یگذشتهٔ ما را نشان بدهد.»
 
* «یک نفری برای من نقل میکرد، میگفت رفته بودیم یونان؛ ما را به مراکز گردشگری گوناگون میبردند و آنها را به ما نشان میدادند؛ از جمله به نقطه‏ای بردند، گفتند اینجا همان‏جائی است که سپاهیان ایرانی آمدند اینجا، از ما شکست خوردند. مردم را به یک بیابان خالی میبرند و نشان میدهند که اینجا را با یک فضای خالی اثبات میکنند. خوب، اینجا نزدیکی کازرون - آنطوری که شنیدم - مجسمه‏ی والرین است، امپراتور روم، که زانو زده در مقابل پادشاه ایران. خیلی خوب، اینجا را بروید نشان بدهید؛ این به آن در! این همه نقاط مثبتی که میتواند گذشته‏ی ما را نشان بدهد.»
** ''[[سید علی خامنه‌ای]]<ref>http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=3436</ref>''
 
== پانویس ==
{{پانویس}}