امیر حاج حسینی: تفاوت بین نسخه‌ها

بدون خلاصه ویرایش
(از شعرای گنابادی)
 
'''امیر حاج حسینی'''
امیر حاج حسینی . از شعرای شیعه ٔ سادات جنابد(گناباد) خراسان معاصر امیر علیشیر نوایی . رجوع به امیر حاج حسینی و ریحانة الادب ج 1 ص 108 شود.
 
== دربارهٔ او ==
* «از [[شاعر|شاعران]] شیعهٔ سادات جنابد (گناباد) ([[خراسان]] معاصر) است.»
امیر حاج حسینی . از شعرای شیعه ٔ سادات جنابد(گناباد) خراسان معاصر** ''امیر علیشیر نوایی . ''<ref>رجوع به امیر حاج حسینی و ریحانة الادب ج 1۱ ص 108۱۰۸ شود.</ref>
 
== منابع ==
{{پانویس}}
{{ناتمام}}