هوشنگ ابتهاج: تفاوت بین نسخه‌ها

جز
* (<small>''برای سهراب اعرابی، شهید جنبش سبز''</small>)
 
=== مصاحبه‌هاگفتگوها ===
* «من به سلامت تئوریک سوسیالیسم باور دارم. هنوز باور دارم که هیچ راهی جز سوسیالیسم پیش پای بشر نیست. کمونیسم هم یک آرمان دور است. تا به قول معروف یک انسان طراز نوین ساخته نشود که هر کس به اندازه کارش بخواهد و بهره‌مند شود، کمونیسم قابل تحقق نیست.»<ref name="mehrnameh" />
** <small>گفتگو با مجله مهرنامه - مهر ۱۳۹۲ </small>