پرهیز از خشونت: تفاوت بین نسخه‌ها

'''[[w:پرهیز از خشونت|پرهیز از خشونت]]''' فلسفه و استراتژی‌ای برای ایجاد تغییرات اجتماعی است که استفاده از خشونت را رد می‌کند.
[[پرونده:Portrait Gandhi.jpg|۲۲۰px|بندانگشتی|چپ|به عقیدهٔ من، عدم خشونت بی‌نهایت پُرارزش تر از خشونت است. بخشش به مراتب بیشتر از انتقام، نمایانگر قدرت است. [[مهاتما گاندی]]]]
 
== گفتاوردها ==
* «نیکی همه چیز را مغلوب میکندمی‌کند
** [[لئو تولستوی]]
* «در هیچ جا و هیچ زمان دشمن نمیتواندنمی‌تواند بر محبت غلبه کند.»
 
* «در هیچ جا و هیچ زمان دشمن نمیتواند بر محبت غلبه کند.»
** سیدنی پورتر
 
* «'''به عقیدهٔ من، عدم خشونت بی‌نهایت پُرارزش تر از خشونت است. بخشش به مراتب بیشتر از انتقام، نمایانگر قدرت است'''.»
** ''[[مهاتما گاندی]]'' <small>کتابِ «گزینهٔ گفتارهای گاندی» ترجمه مهشید میرمعزّی، نشر ثالث، سال ۱۳۸۸،</small>
 
* «خشونت، پی آمد نابرابری و عدمِ خشونت، نتیجهٔ مساوات است.»
** ''[[مهاتما گاندی]]'' <small>کتابِ «گزینهٔ گفتارهای گاندی» ترجمه مهشید میرمعزّی، نشر ثالث، سال ۱۳۸۸،</small>
* «ما فقط به وسیلهٔ عشق می‌توانیم عقیدهٔ مخالفان خود را تغییر دهیم، نه با تنّفر. تنفر وحشیانه ترینوحشیانه‌ترین شکل خشونت است و خشونت به شخصی که تنفر دارد آسیب می‌رساند نه فردِ موردِ تنفر.»
 
** ''[[مهاتما گاندی]]'' <small>کتابِ «گزینهٔ گفتارهای گاندی» ترجمه مهشید میرمعزّی، نشر ثالث، سال ۱۳۸۸،</small>
* «ما فقط به وسیلهٔ عشق می‌توانیم عقیدهٔ مخالفان خود را تغییر دهیم، نه با تنّفر. تنفر وحشیانه ترین شکل خشونت است و خشونت به شخصی که تنفر دارد آسیب می‌رساند نه فردِ موردِ تنفر.»
** ''[[مهاتما گاندی]]'' <small>کتابِ «گزینهٔ گفتارهای گاندی» ترجمه مهشید میرمعزّی، نشر ثالث، سال ۱۳۸۸،</small>
 
== منابع ==
 
[[رده:سیاست]]
[[رده:موضوع‌ها]]
کاربر ناشناس