باز کردن منو اصلی

تغییرات

بدون خلاصه ویرایش
| caption2 = تنها در چیزی بیندیش که تو را باید و به کارت آید.
 
| image3 =Flickr - HuTect ShOts - Old Age Steps - Masjid- Madrassa of Sultan Hassan - Cairo - Egypt - 16 04 2010(Cropped-2).jpg
| alt3 = Colored dice with white background
| caption3 = مهمانت را گرامی بدار، اگرچه فرومانده [حقیر] باشد، و به احترام پدر و معلّمت از جایت برخیز، حتّی اگر فرمانده [امیر] باشی.
۳۹٬۷۴۷

ویرایش