تفاوت میان نسخه‌های «غرر الحکم و درر الکلم»

جز
یک گفتاورد اضافه کردم
جز (یک گفتاورد اضافه کردم)
== گفتاوردها ==
«آنچه را بخشیدی، از یاد ببر؛ آنچه را وعده دادی، به یاد آور.» (۲۲۴۹)
 
«زکات علم نشر آن است.» (صفحه ۵)
{{ناتمام}}
 
۳۸

ویرایش