تفاوت میان نسخه‌های «کورش بزرگ»

* «وقتی توبیخ را با تمجید پایان می‌دهید، افراد دربارهٔ رفتار و عملکرد خود فکر می‌کنند، نه رفتار و عملکرد شما.»
* «دشوارترین قدم، همان قدم اول است .»
* «فرمان دادم تا بدنم را بدون تابوت و مومیایی به خاک بسپارند تا اجزاء بدنم ذرات خاک ایران را تشکیل دهد.»
 
== پانویس ==