تفاوت میان نسخه‌های «آدولف هیتلر»

(←‏در کتابـ«نبرد من»: افزودن مطلب)
برچسب‌ها: ویرایش با تلفن همراه ویرایش با مرورگر تلفن همراه
* «انقلاب عظیمی را که ما در نظر داریم به وجود بیاوریم اساس ان روی این فلسفه پایه گذاری شده است که اگر خطر یهود از المان دور نشود دیر یا زود یهودیان دنیا را
می بلعند و آقا و فرمانروای دنیا خواهند شد .»
* «وقتی برنده میشوی نیازی به توضیح نداری! وقتی می بازی ، چیزی برای توضیح دادن نداری!»
* «بهترین وسیله برای شکست یک ملت ، ناتوان ساختن انرژی و اراده ی معنوی آن ملت است.»
 
== بدون منبع ==