لئو تولستوی: تفاوت بین نسخه‌ها

(افزودن مطلب)
برچسب‌ها: ویرایش با تلفن همراه ویرایش با مرورگر تلفن همراه ویرایش‌گر دیداری
** «تولستوی حتی وقتی به سوی نیستی می‌نگرد، همچنان فروغ نافذ خود را دارد. این روشن بین‌ترین و کاونده‌ترین نگاهیست که عصر ما در یک موجود بشری شناخته است.»
** ''اشتفان تسوایگ''
** «تولستوی هیچ گاه از هنر چشم نپوشید. یک هنرمند بزرگ نمیتواند حتا اگر بخواهد ، علت وجودی و فرهنگ و فرزانگی خویش را رها کند. او میتواند به علل دینی از نشر آن صرفنظر کند ، اما از نوشتن نمیتواند.»
** « رومن رولان در کتاب زندگی تولستوی »
 
== منابع ==