هیفا المنصور: تفاوت بین نسخه‌ها

== گفتاوردها ==
* « من از شهری کوچک و محافظه‌کار در [[عربستان سعودی]] می‌آیم که دختران زیادی مثل ''وجیده'' دارد، کسانی که آرزوهای بزرگ و چنین پتانسیل زیادی دارند. این دختران می‌توانند ملت را تغییر دهند و خواهند کرد.»<ref>https://www.theguardian.com/theobserver/2013/jul/14/haifaa-mansour-wadjda-saudi-arabia</ref>
* «بسیار مهم است که مقاومت را پاس داریم و آروزهایمان را دنبال کنیم. گاهی در جایی مثل [[عربستان سعودی]] خیلی ساده کاراکترها به قربانی تبدیل می‌شوند؛ آن‌ها مورد استثمار قرار می‌گیرند و امید را از دست می‌دهند.»<ref>https://www.theguardian.com/theobserver/2013/jul/14/haifaa-mansour-wadjda-saudi-arabia</ref>
* «در [[عربستان سعودی]] [[حجاب]] مسئله "ناموسی" است. شما همیشه مجبورید لباس سیاه بپوشید تا "عفت" را رعایت کرده باشید. من می‌خواستم کفش کتانی پایش کنم تا این روحیه شورشی را نشان دهم. در دنیای عرب ما به خرده فرهنگ‌ها و این گونه فردیت اهمیتی نمی‌دهیم. ما همه لباس یکسان می‌پوشیم.»<ref>https://www.theguardian.com/theobserver/2013/jul/14/haifaa-mansour-wadjda-saudi-arabia</ref>
* «جامعه‌ سعودی به شدت دچار تفکیک جنسیتی است. به عنوان یک زن، من نباید در اماکن عمومی ظاهر شوم. مردان و زنان نمی‌توانند در خیابان با هم باشند، به ویژه زنی که دارد مردان را هدایت می‌کند.»<ref>https://www.theguardian.com/theobserver/2013/jul/14/haifaa-mansour-wadjda-saudi-arabia</ref>
۳۹٬۷۴۷

ویرایش