هیفا المنصور: تفاوت بین نسخه‌ها

(صفحه‌ای تازه حاوی «'''حَیفا المنصور''' (۱۹۷۴) کارگردان عربستانی. پرونده:HaifaaAlMansour...» ایجاد کرد)
 
* «جامعه‌ سعودی به شدت دچار تفکیک جنسیتی است. به عنوان یک زن، من نباید در اماکن عمومی ظاهر شوم. مردان و زنان نمی‌توانند در خیابان با هم باشند، به ویژه زنی که دارد مردان را هدایت می‌کند.»<ref>https://www.theguardian.com/theobserver/2013/jul/14/haifaa-mansour-wadjda-saudi-arabia</ref>
* «پدرم افکار بسیار بازی داشت. او و مادرم به ما فضای زیادی دادند تا شخصیت فردی‌مان رشد کند. من هیچ وقت این احساس را نداشتم که نمی‌توانم کاری را بکنم، چون [[دختر]] هستم.<ref>https://www.theguardian.com/theobserver/2013/jul/14/haifaa-mansour-wadjda-saudi-arabia</ref>
* «من در یک کارخانه نفتی کار می‌کردم، اما حس می‌کردم به عنوان یک زن، یک شهروند دست دوم، اصلا وجودم محسوس نیست.»<ref>https://www.theguardian.com/theobserver/2013/jul/14/haifaa-mansour-wadjda-saudi-arabia</ref>
* «ازدواج با یک مرد آمریکایی به من مزیتی داده است و راهی به درون فرهنگ غرب گشوده که در خاورمیانه آن را درک نمی کنیم. »<ref>https://www.theguardian.com/theobserver/2013/jul/14/haifaa-mansour-wadjda-saudi-arabia</ref>
* «هر وقت که به [[عربستان]] می‌روم احساس می‌کنم در خانه هستم. دلم برای گرمای شدید و خورشید و قهوه تنگ می‌شود.»<ref>https://www.theguardian.com/theobserver/2013/jul/14/haifaa-mansour-wadjda-saudi-arabia</ref>
* «باید به پلیس‌ مذهبی دستور داده شود که به زنان آزادی بیش‌تری بدهد، حتا آزادی‌های کوچک.»<ref>https://www.theguardian.com/theobserver/2013/jul/14/haifaa-mansour-wadjda-saudi-arabia</ref>
 
== منابع ===
 
۳۹٬۷۴۷

ویرایش