Difference between revisions of "مادلین آلبرایت"

no edit summary
 
'''[[w:مادلین آلبرایت|مادلین آلبرایت]]''' سیاستمدار آمریکایی، ۶۴مین وزیر امور خارجه ایالات متحده (۱۹۹۳ – ۲۰۰۱).
[[پرونده:Albrightmadeleine.jpg|۲۵۰px|بندانگشتی|چپ|]]
'''[[w:مادلین آلبرایت|مادلین آلبرایت]]''' سیاستمدار آمریکایی،[[آمریکایی]]، ۶۴مین [[وزارت|وزیر]] امور خارجه [[ایالات متحده]] (۱۹۹۳ – ۲۰۰۱).
 
== گفتاوردها ==
* «همیشه به دانشجویانم می‌گویم که سیاست خارجی، [بیشتر] متقاعدکردن کشورهای[[کشور]]های دیگر است تا چیزی که شما می‌خواهید آن را انجام دهند...»<ref>http://www.sharghdaily.ir/News/72298/جهش-جسورانه-ديپلماسي</ref>
* «به نظرم پوپولیسم و ملی‌گرایی نیروهای خطرناکی هستند. زیرا اساس آن‌ها نه افراط گرایی که نفرت از دیگری است. بین افتخار کردن به هویتتانهویت‌تان و نپذیرفتن افرادی که در همسایگی شما [[زندگی]] می‌کنند تفاوت وجود دارد.»<ref>http://fa.euronews.com/2016/04/28/madeleine-albright-us-needs-to-be-more-involved-in-syria</ref>
* «اگر با افراد مانند حیوانات خانگی رفتار شود، انسان بودنشان به رسمیت شناخته نشود و سپس در مکانهای تک قومیتی اسکان داده شوند، مفهوم چند قومیتی که یکی از شاخصه هایشاخصه‌های [[قرن بیست و یکم]] است نادیده گرفته می شودمی‌شود.»<ref>http://fa.euronews.com/2016/04/28/madeleine-albright-us-needs-to-be-more-involved-in-syria</ref>
* «دادگاه جنایات جنگی و دادگاه جنایات بین المللیبین‌المللی تلاشی برای مسئول بودن و داشتن رویکردی بین المللیبین‌المللی در قبال نسل کشینسل‌کشی و جنایات علیه بشریت است.»<ref>http://fa.euronews.com/2016/04/28/madeleine-albright-us-needs-to-be-more-involved-in-syria</ref>
* «[[آمریکا]] کشوری ویژه است. ما یک قدرت استعماری[[استعمار]]ی نیستیم. ما نمی خواهیمنمی‌خواهیم ژاندارم جهان باشیم. از نقطه نظرهای مختلف، درک اینکه چه هنگام باید دخالت کرد یا نه دشوار است. ما در هر دو صورت مورد انتقاد قرار می گیریممی‌گیریم.»<ref>http://fa.euronews.com/2016/04/28/madeleine-albright-us-needs-to-be-more-involved-in-syria</ref>
 
== منابع ==