خرمگس (رمان): تفاوت بین نسخه‌ها

جز (انتقال از ویکی پدیا، ابرابزار)
 
== جملات برگزیده از کتاب ==
* هر چه زمان انجام [[کار|کاری]] بیشتر باشد، دلایل شروع بی درنگ آن نیز بیشتر است{{سخ}}
* من خود را به گناهان رِشک و خشم و اندیشه‌های پوچ علیه کسی که هیچ گونه بدی در حق من نکرده است، متهم می‌کنم{{سخ}}
* اگر در جهان راهی یافت می‌شد که [[آب]] رفته را به جوی باز گرداند،بازگرداند، ارزش داشت که به خطاهای گذشتهُ خود بیندیشیم{{سخ}}
* گذشته از آنِ گذشتگان و آینده از آنِ توست{{سخ}}
* اگر من [[گریه|می‌گریم]] و یا می‌نالم، اگر من چهره غمگین می‌کنم، تنها برای [[خنده|خندیدن]] است.
 
== منابع ==
کاربر ناشناس