تفاوت میان نسخه‌های «کنفوسیوس»

* مهم نیست چقدر آهسته حرکت کنی تا زمانی که متوقف نشی.<ref>http://www.nikend.com/quote/view/385</ref>
 
* دانش واقعی این است که میزان نادانی خود را بدانی.<ref>http://www.nikend.com/quote/view/261</ref>
 
== بدون منبع ==
۲۸

ویرایش