سنگ‌نوشته‌ها: تفاوت بین نسخه‌ها

جز (ربات: تصحیح جایگذاری میان‌ویکی‌ها)
 
== آ، الف ==
 
== ب، پ ==
{{شعر}}
 
== ت، ث ==
 
== ج، چ ==
 
 
== ح، خ ==
== د، ذ ==
== ر، ز، ژ ==
 
 
== س، ش ==
 
== ص، ض ==
== ط، ظ ==
== ع، غ ==
 
 
== ف، ق ==
== ک، گ ==
== ل ==
== م ==
== ن ==
 
== ن ==
 
== و ==
 
== ه ==
== ی ==
کاربر ناشناس