زیبایی: تفاوت میان نسخه‌ها

بدون خلاصۀ ویرایش
* «نیروی یک خوب‌رو، عشقِ بلندپایه در من می‌سازد، دلم را از خواهش‌های پست برکنار می‌دارد.»
* ترجمه دیگر: «نیروی یک چهره زیبا، عشقی والا در من به وجود می‌آورد. قلبم را از هواهای نفسانی چنان کودک ازشیرگرفته شده می‌سازد.»
** ''[[میکل‌آنژمیکل‌ آنژ]]''<ref>http://www.azquotes.com/quote/666012</ref><ref>http://www.picturequotes.com/the-power-of-one-fair-face-makes-my-love-sublime-for-it-has-weaned-my-heart-from-low-desires-quote-471824</ref>
* «زیبایی آلایش‌زدایی از برزیادی‌هاست.»
* ترجمه‌های دیگر: «زیبایی حذف زوائد است. «زیبایی پاک‌سازی/پالایش زیاده‌هاست.» «زیبایی، پاک‌کنندهٔ اضافات است.»
** ''[[میکل‌آنژمیکل‌ آنژ]]''<ref>http://www.goodreads.com/quotes/75624-beauty-is-the-purgation-of-superfluities</ref><ref>http://www.quotes.net/quote/40394</ref><ref>http://quotes.yourdictionary.com/author/michelangelo/32898</ref>
* «زیبایی چیزی است که درونت حس می‌کنی و در چشمانت بازتاب می‌یابد. زیبایی چیزی فیزیکی نیست.»
** ''[[سوفیا لورن]]''<ref>http://www.brainyquote.com/quotes/quotes/s/sophialore163986.html</ref>
۳۹٬۷۴۷

ویرایش