بایزید بسطامی: تفاوت بین نسخه‌ها

* «لا اله الا انا» (جز من خدایی نیست)<ref>شرح گلشن راز، شیخ محمد لاهیجی – ص 561</ref>
* گفته: حج کردم در سال اول. خانه را دیدم و در حج دوم صاحب خانه را دیدم و خانه را ندیدم و در حج سوم نه خانه را دیدم و نه صاحبخانه را.<ref>سفینه البحار در لغت صوف</ref>
<small>از تذکرة الأولیاء، عطار نیشابوری<ref>http://ganjoor.net/attar/tazkerat-ol-ouliya/sh14/</ref></small>
* «خدای را نگاه دار...همیشه چنان باش که گویی خدای را می‌بینی.»
تواضع آن بود که هرکه در دنیا بالای توست بر وی تکبر کنی و با آنکه فروتر است تواضع کنی.»
* «کسی که او را عیال و فرزندان بود ایشان در صلح بدارد و به شب از خواب بیدار شود کودکان را برهنه بیند، جامه بر ایشان افگند، آن عمل او از غزو فاضلتر بود.»
* «هرکه طعم بندگی کردن نچشید او را هرگز ذوق نبود.»
* «هیچ چیز نیست در آدمی که ذلِّ کسب نکشیده است.»
* «مردمان سخن بسیار گفته اند در ادب، و نزدیک من ادب شناختن نفس است.»
* «ادب اکنون می‌طلبیم که مردمان ادیب رفتند.»
* «ما به اندکی ادب نیازمندتریم از بسیاری علم.»
* «در ملت ما این است که هر که او را بشناسد او را یاد نتوان کرد که من عرف الله کل لسانه.»
 
== دربارهٔ او ==
۳۹٬۷۴۷

ویرایش