خانواده: تفاوت بین نسخه‌ها

* «[[خویشاوند]]، کسی است که [[دوستی]]، او را به آدمی نزدیک ساخته، گرچه نژاد (و تبار) او دور باشد؛ و [[بیگانه]] کسی است که از دیدگاه دوستی دور است، هر چند تبار (و نژاد) او نزدیک باشد.»
** ''[[حسن بن علی]]'' <ref>http://www.hadith.net/n3596-e30323-p1.html</ref>
== وابسته ==
 
** [[پدر]]
** [[مادر]]
** [[هم‌نیا]]
[[رده:خانواده|*]]
۳۹٬۷۴۷

ویرایش