Difference between revisions of "مادلین آلبرایت"

(→‎گفتاوردها: ابرابزار)
* «همیشه به دانشجویانم می‌گویم که سیاست خارجی، [بیشتر] متقاعدکردن کشورهای دیگر است تا چیزی که شما می‌خواهید آن را انجام دهند...»<ref>http://www.sharghdaily.ir/News/72298/جهش-جسورانه-ديپلماسي</ref>
* «به نظرم پوپولیسم و ملی‌گرایی نیروهای خطرناکی هستند. زیرا اساس آن‌ها نه افراط گرایی که نفرت از دیگری است. بین افتخار کردن به هویتتان و نپذیرفتن افرادی که در همسایگی شما زندگی می‌کنند تفاوت وجود دارد.»<ref>http://fa.euronews.com/2016/04/28/madeleine-albright-us-needs-to-be-more-involved-in-syria</ref>
* «اگر با افراد مانند حیوانات خانگی رفتار شود، انسان بودنشان به رسمیت شناخته نشود و سپس در مکانهای تک قومیتی اسکان داده شوند، مفهوم چند قومیتی که یکی از شاخصه های قرن بیست و یکم است نادیده گرفته می شود.»<ref>http://fa.euronews.com/2016/04/28/madeleine-albright-us-needs-to-be-more-involved-in-syria</ref>
* «دادگاه جنایات جنگی و دادگاه جنایات بین المللی تلاشی برای مسئول بودن و داشتن رویکردی بین المللی در قبال نسل کشی و جنایات علیه بشریت است.»<ref>http://fa.euronews.com/2016/04/28/madeleine-albright-us-needs-to-be-more-involved-in-syria</ref>
* «آمریکا کشوری ویژه است. ما یک قدرت استعماری نیستیم. ما نمی خواهیم ژاندارم جهان باشیم. از نقطه نظرهای مختلف، درک اینکه چه هنگام باید دخالت کرد یا نه دشوار است. ما در هر دو صورت مورد انتقاد قرار می گیریم.»<ref>http://fa.euronews.com/2016/04/28/madeleine-albright-us-needs-to-be-more-involved-in-syria</ref>
 
== منابع ==