باز کردن منو اصلی

تغییرات

هیچ تغییری در اندازه به وجود نیامده‌ است.، ۳ سال پیش
* «زن برای ادعا و توقعاتش حدی قائل نیست.»
** پی‌یر بوالو
* «زن بزرگ‌ترین آژانس خبرگذاریخبرگزاری است زیرا همیشه دستگاه‌های گیرنده (گوش) و پخش‌کننده (زبانش) کار می‌کنند.»
** هِربرت جورج وِلز
* «زن‌ها همیشه مردی را دوست می‌دارند که بتواند با قدرت نوازششان کند ولو اینکه موی سرش مثل پنبه سفید و صورتش سراسر چین و گره باشد.»