هراکلیتوس: تفاوت بین نسخه‌ها

۱ بایت اضافه‌شده ،  ۳ سال پیش
* تغییر به تنهایی تغییر نکردن است.
* مسیر رو به بالا و رو به پایین دقیقأ یکی هستند.
* چشم‌ها شاهدان دقیق‌تری از گوش‌ها هستند.
* هیچ کس نیست که با دست یابی به موفقیت به خطر هم برنخورد.
* آدمی وقتی که جدیت یک کودک در هنگام بازی را بدست می‌آود بیش از هر موقع خودش است.
۳۱۶

ویرایش