هراکلیتوس: تفاوت بین نسخه‌ها

۲ بایت اضافه‌شده ،  ۳ سال پیش
* تکرار پیاپی یک کار تنها یکنواختی نیست: کنترل شدن بجای کنترل کردن است.
* برای کسانی که روح بی‌خردی دارند چشم‌ها و گوش‌ها شاهدان ضعیفی هستند.
* حسادت ما همیشه دیرپاتر از خوشحالخوشحالی کسانی است که به آن‌ها حسادت می‌ورزیم.
* عدالت از سازندگان دروغ‌ها و شهادت‌های ساختگی سبقت خواهد گرفت.
* خدا شب و روز، زمستان و تابستان، جنگ و صلح، گرسنگی و سیری است.
۳۱۶

ویرایش