باز کردن منو اصلی

تغییرات

هیچ تغییری در اندازه به وجود نیامده‌ است.، ۳ سال پیش
اصلاح نویسه
* «سگ بعد از شستن نجس‌تر است.»
* «سگ پاچه صاحبش را نمی‌گیره.»
* «سگ پارسواق واق می‌کند و [[خرس]] (بی‌خیال) می‌گذرد.» ''[[ضرب‌المثل‌های رومانی|ضرب‌المثل رومانی]]''
* «سگ چیه که پشمش چی باشه.»
* «سگ در حضور به از برادر دور.»
* «سگ در خانهٔ صاحبش پارسواق واق می‌کند.»
* «سگ در خانهٔ صاحبش [[شیر|شیره]].»
* «سگ داد و سگ توله گرفت.»
* «سگی که پاچه از قصاب‌خونه بدزده، نون خودش را بریده.»
* «سگی که برای خودش پشم نمی‌کند برای دیگران کشک نخواهد کرد.»
* «سگی که پارسصدا کنه، نمی‌گیره.»
* «سگی که پارسواق واق می‌کند گاز نمی‌گیرد.»
* «[[شغال]] بیشه مازندران را نگیرد جز سگ مازندرانی»
* «کاه را پیش سگ و استخوان را پیش [[خر]] می‌ریزد.»
کاربر گمنام