باز کردن منو اصلی

تغییرات

* «خواجهٔ حق پیشوای راستین /کوهِ حلم و باب علم و قطب دین//ساقی کوثر، امام رهنمای/ابن عمِّ مصطفی، شیرخدای/مرتضای مجتبی، جفتِ بتول//خواجهٔ معصوم، دامادِ رسول/در بیانِ رهنمونی آمده/صاحب اسرارِ سلونی آمده//مقتدا بی‌شک به استحقاقِ اوست/مفتی مطلق علی الاطلاق اوست//چون علی از غیب‌های حق یکیست/عقل را در بینش او کی شکیست//هم ز اقضیکم علی جان آگه است/هم علی ممسوس فی ذات الله است//از دم عیسی کسی گر زنده خاست/او بدم دست بریده کرد راست//گشته اندر کعبه آن صاحب قبول/بت‌شکن بر پشتی دوش رسول//در ضمیرش بود مکنونات غیب/زان برآوردی ید بیضا ز جیب//گر ید بیضا نبودیش آشکار/کی گرفتی ذوالفقار آنجا قرار//'''گاه در جوش آمدی از کار خویش/گه فرو گفتی به چه اسرار خویش//در همه آفاق هم دم می‌نیافت/در درون می‌گشت و محرم می‌نیافت'''.»
** ''[[عطار نیشابوری]]، در منطق الطیر، [http://ganjoor.net/attar/manteghotteyr/kholafa/sh4/]''
* «چند گویی مرتضی مظلوم بود/وز خلافت راندن محروم بود//چون علی شیرحق است و تاج سر/ظلم نتوان کرد بر شیر ای پسر!»
** ''[[عطار نیشابوری]]، در منطق الطیر <ref>http://ganjoor.net/attar/manteghotteyr/taassob/sh3/</ref>
* «از علی آموز اخلاص عمل...»
** ''[[مولوی]]''<ref>//fa.wikisource.org/wiki/مثنوی_معنوی/خدو_انداختن_خصم_در_روی_امیر_الممنین_علی_کرم_الله_وجهه_و_انداختن_امیرالممنین_علی_شمشیر_از_دست</ref>
۳۹٬۷۴۷

ویرایش