ویلیام شکسپیر: تفاوت میان نسخه‌ها

جز
* «امان از وقتی که مردم، دزد عقل را به گلوی خود بریزند، منظور از دزد عقل، مشروبات الکلی است، واقعأ که هیچ عاقلی این [[کار]] را نمی‌کند.»
** <small>بدون منبع</small>
* «اندیشه‌ها، رؤیاها، آه‌ها، [[آرزو|آرزوها]]ها و اشک‌ها از همراهان جدایی‌ناپذیر [[عشق]] می‌باشند.»
** <small>بدون منبع</small>
* «ای فتنه و فساد، تو چه زود در اندیشه مردان نومید رخنه می‌کنی.»
* «در سینه خود شراره‌ای آسمانی دارم که نامش وجدان است.»
** <small>بدون منبع</small>
* «دشمنان بسیاری دارید که نمی‌دانند چرا دشمن شما هستند ولی همچون [[سگ|سگ‌های]]‌های ولگرد هنگامی که رفقایشان بانگ بردارند، آنها نیز پارس می‌کنند.»
** <small>بدون منبع</small>
* «دنیا مانند یک تماشاخانه‌است، هرکس رل خود را بازی می‌کند و سپس مخفی می‌شود.»