عباس زریاب خویی: تفاوت بین نسخه‌ها

بدون خلاصه ویرایش
== درباره ==
=== دربارهٔ او ===
* «[ [[w:سید حسن تقی‌زاده|تقی‌زاده]]] پرسید ‹تو آقای عباس خویی را می‌شناسی؟ › گفتم ‹چطور نشناسم. نزدیک به ده سال است که نزدیک‌ترین دوستی را با او دارم. › گفت: ‹با این همه تو نمی‌توانی او را بشناسی. هیچ‌کس نمی‌تواند. من او را در کتابخانهٔ مجلس کشف کردم، همان‌طور که کریستف کلمب [[آمریکا]] را کشف کرد. اگر من اختیار داشتم ماهی هشت هزار تومان به او می‌دادم که بنشیند کتاب بخواند اگر خواست چیزی بنویسداگربنویسد اگر نخواست ننویسد.»
** ریاحی، محمدامین. ''مردی رفت که نظیرش هرگز نخواهد آمد''، مجلهٔ بخارا، شمارهٔ ۱۰۴، بهمن و اسفند ۱۳۹۳.