عباس زریاب خویی: تفاوت بین نسخه‌ها

جز
 
== گفتاوردها ==
* «اگر تاریخ ما این بوده و هست [...] یعنی شرح کشت و کشتارها... و خصومت و خونخواهی‌ها... اصلاً نیازی به درس تاریخ نیست؛ رُمان و قصه‌ها پر از این‌گونه وقایع و صحنه‌هاست. حال آنکه تاریخ در درجهٔ اول تاریخ ملت‌هاست؛ تاریخ فرهنگ و قومیت یک ملت است نه تاریخ اشخاص و تاریخ باید بیشتر جریان تلاش ملت‌ها را برای ایجاد تمدن و فرهنگ بازگو کند. یعنی بایستی بگوید یک ملت چگونه از دوران بدوی به دوران تمدن رسیده و چه تازه‌هایی در حیات خود پدیدآورده و چه ارمغان‌هایی به بشریت عرضه کرده و در راه پیشبرد هدف‌های انسانی و تمدن بشری چه اندازه سهیم بوده است.»
** ''گفتگو با دکتر عباس زریاب خویی دربارهٔ کتاب'' در ''کتاب و کتابخانه''، گردآوری سیروس آموزگار، تهران، دبیرخانهٔ هیأتهیئت امنای کتابخانه عمومی کشور، ۱۳۵۵، صص. ۱۴۷ تا ۱۵۴.
 
== درباره ==
=== دربارهٔ او ===
* «[ [[w:سید حسن تقی‌زاده|تقی‌زاده]] ] پرسید ‹تو آقای عباس خویی را می‌شناسی؟›می‌شناسی؟ › گفتم ‹چطور نشناسم. نزدیک به ده سال است که نزدیک‌ترین دوستی را با او دارم. › گفت: ‹با این همه تو نمی‌توانی او را بشناسی. هیچ‌کس نمی‌تواند. من او را در کتابخانهٔ مجلس کشف کردم، همان‌طور که کریستف کلمب [[امریکاآمریکا]] را کشف کرد. اگر من اختیار داشتم ماهی هشت هزار تومان به او می‌دادم که بنشیند کتاب بخواند اگر خواست چیزی بنویسداگر نخواست ننویسد. ›»
** ریاحی، محمدامین. ''مردی رفت که نظیرش هرگز نخواهد آمد''، مجلهٔ بخارا، شمارهٔ ۱۰۴، بهمن و اسفند ۱۳۹۳.