علی‌اکبر دهخدا: تفاوت میان نسخه‌ها

جز
* «از گلستان جهان گفتم چه باشد سود، گفت//در بهار عمر، ز ازهار حقایق دسته‌ای»
* «باقلا بار کردنت هوس است// پیش کن [[خر]] که [[کار]] زین سپس است»
* «بزن دشمن اینک چو دانی زدن// چه ترسی که فردا چه‌خواهد شدن// بلرزیدش امروز دست نبرد// چو در فکر فردا فرو رفتفرورفت مرد»
* «تا امامت کند به‌عامی چند// همچو خود ریش [[گاو]]، خامی چند»
* «تا بری زیر سایه بازش رخت// شاخه‌بُر بر میار بیخ [[درخت]]// [[بره]] خواهی و کشک و روغن و شیر// [[بره|میش]] را پشم گیر، پوست مگیر»
 
=== از روزنامه «ایران کنونی» به‌مدیریت مدبرالممالک، به‌نقل از مقالات دهخدا/ دبیرسیاقی ===
* «یعنی در همین شب‌های سخت زمستان که کم و بیش بخاری‌های چینی و آهنی شما در عمارات عالیه‌تان می‌سوزد، خرقه‌های خز، پتوهای کرک، لحاف‌های ترمه و بالش‌های پر، در سر و بر شما [[کار]] حمام می‌کند، گزهای [[اصفهان]]، پشمک‌های یزد، بیسکوئیت‌های اطریش و افشره‌های «بردو» و «مونیخ» با برف شمران میزهای اول‌شب شما را زینت داده و [[کبک]]‌ها و تیهوها، انواع [[ماهی]]‌های رودخانه‌ای و [[دریا]]یی، پلوهای ملون و خورش‌های رنگارنگ[...] در همسایگی‌های شما هم بعضی هستند که به‌آن‌ها [[مادر]] و به‌آن‌ها هم «پدر» خطاب می‌کنند[...] با چشم‌های پر اشکپراشک دست به سر [[کودک|اطفالشان]] کشیده، می‌گویند: غصه نخور، ما هم فردا پلو می‌پزیم!»
 
== دربارهٔ دهخدا ==