محمدحسن امین: تفاوت میان نسخه‌ها

جز
ابرابزار
جز (ابرابزار)
* «به نظر من هیچ تجربه دینی عمیقی به دل راه نمی‌یابد مگر پیش از آن مرحله شک را طی کرده باشیم.»<ref>http://www.alarabiya.net/articles/2010/08/12/116454.html</ref>
* «معتقد نیستم که انسان بتواند ادعا کند مسلمانی حقیقی است بدون آنکه به او آزادی کامل اعتقادی در دین و ایمان داده باشند.»<ref>http://www.alarabiya.net/articles/2010/08/12/116454.html</ref>
* «حقیقت را نمی‌توان تنها از کانال تقلید و تبعیت به دست آورد. ااعتقاداعتقاد به چنین حقیقتی اعتقادی ضعیف است. تفکر بدون گذر از مرحله شک ناممکن است.»<ref>http://www.alarabiya.net/articles/2010/08/12/116454.html</ref>
* «می‌خواهم تکفیر دیگران را کاملاً مردود اعلام کنم، شک در اعتقادات دینی سایرین را محکوم نمایم و همه اعمال تکفیر را باطل بدانم. هیچ‌کس را نمی‌توان متهم به غیرمسلمان یا بی ایمان بودن کرد مگر آنکه خود آزادانه و صریح بگوید.»<ref>http://www.alarabiya.net/articles/2010/08/12/116454.html</ref>
* «دین یک امر &nbsp;الهی و غیبی است ولی دولت یک نهاد ساخت دست بشر است. دولت و سیاست را انتخابات مردمی تعیین می‌کنند. آنها قراردادهایی اجتماعی انداجتماعی‌اند و چنین قراردادهایی با اسلام منافاتی ندارند. از این روست که می‌گویم سکولاریسم با اسلام در تناقض نیست.»<ref>http://www.alarabiya.net/articles/2010/08/12/116454.html</ref>
 
== منابع ==
۲

ویرایش