عبدالرسول وصال: تفاوت بین نسخه‌ها

برچسب‌ها: ویرایش با تلفن همراه ویرایش با مرورگر تلفن همراه
برچسب‌ها: ویرایش با تلفن همراه ویرایش با مرورگر تلفن همراه
*《کار رسانه گفتمان سازی نیست》
*《فعالیتهای داوطلبانه اقناع کننده قلب و روح جوانان است》
==پیوند به بیرون ==
{{ویکیپدیا}}
۲۳۸

ویرایش