چزاره پاوزه: تفاوت بین نسخه‌ها

(اصلاح املا، برچسب منبع)
== دارای منبع ==
* «‏آدمی به خاطر عشق زنی خودکشی نمی‌کند. ما خودکشی می‌کنیم، چون عشق، هر عشقی که باشد، ما را با برهنگی‌مان، پستی‌مان، حالت بی‌سلاحی‌مان و نیستی‌مان برملا می‌سازد.» <ref>{{یادکرد ژورنال | عنواننویسنده = چزارهژان پاوزه،پاتریک مرد منزویموری | نویسندهعنوان = ژانچزاره پاتریکپاوزه، موریمرد منزوی | ترجمه = خسرو سمیعی | ژورنال = سخن | دوره = هجدهم | شماره = هشتم و نهم | تاریخ = دی و بهمن 1347 | صفحه = 857 }} </ref>
۵۶

ویرایش