ادوارد موریکه: تفاوت بین نسخه‌ها

(اصلاح)
برچسب‌ها: ویرایش با تلفن همراه ویرایش با مرورگر تلفن همراه ویرایش‌گر دیداری
برچسب‌ها: ویرایش با تلفن همراه ویرایش با مرورگر تلفن همراه
به خودش واگذارید!
 
کتاب «[[شعر آلمانی از آغاز تا امروز]]»
 
برگردان: دکتر علی غضنفری
۵۶

ویرایش