ادوارد موریکه: تفاوت بین نسخه‌ها

افزودن منبع
برچسب‌ها: ویرایش با تلفن همراه ویرایش با مرورگر تلفن همراه
(افزودن منبع)
برچسب‌ها: ویرایش با تلفن همراه ویرایش با مرورگر تلفن همراه ویرایش‌گر دیداری
== دارای منبع ==
* '''پنهانی (غیبت) [[شعر آلمانی از آغاز تا امروز]]'''
* «‏آه دنیا، مرا به حال خود بگذار!
 
با هدیه‌ی عشق، فریب مده،
این دل را با خوشی‌ها و رنج‌هایش،
 
به خودش واگذارید!»
۵۶

ویرایش