باز کردن منو اصلی

تغییرات

| image8 =Dr_Ali_Shariati.jpg
| alt8 = Colored dice with checkered background
| caption8 = عشق و محبتدوست‌داشتنِ علی بعدپس از شناختن او استاوست که می‌تواند به‌عنوان عامل نجات انسانیت می‌توانند نقش خود را بازی کند...علی تنها در چهارچوب یک فرقه ارزیابی نمی‌شود. بلکه هر انسانی که به مفاهیم انسانی معتقد است، به علی معتقد است و هر عصری و هر نهضتی که به این ارزش‌ها معتقد است، و برای این هدف‌ها مبارزه می‌کند، به شناخت علی نیازمند است و مسلماً وقتی که او را شناخت، به او عشق می‌ورزد و این عشق، بزرگترین نیروی محرک و بزرگترین قدرت نجات‌دهندة انسان می‌شود. ~[[علی شریعتی]]
 
| image9 =Khatami.jpg
* «علی آن شیرِ خدا شاهِ عرب/اُلفتی داشت با این دلِ شب.»
** ''[[محمدحسین شهریار]]'':<ref>http://www.tebyan.net/newindex.aspx?pid=70382</ref>
* «ترا دانش و دین رهاند درست/در رستگاری ببایدت جست//وگر دل نخواهی که باشد نژند|نخواهی که دایم بوی مستمند//به گفتار پیغمبرت راه جوی/دل از تیرگیها بدین آب شوی//'''اگر چشم داری به دیگر سرای/به نزد نبی و علی گیر جاجای'''ی//گرت زین بد آید گناه منست/چنین است و این دین و راه منست//برین زادم و هم برین بگذرم/چنان دان که خاک پی حیدرم...»
** ''[[فردوسی]]''<ref>ganjoor.net/ferdousi/shahname/aghaz/sh7/</ref>
* «هر آنکس که در جانش بغض علی ست/ازو زارتر در جهان زار کیست.»
* «بارها گفته‌ام و باز خواهم گفت که انسان امروز، به «شناخت» علی نیازمند است نه به «محبت» و «عشق» به او. زیرا که «عشق و محبت» بدون «شناخت» نه تنها هیچ ارزشی ندارد، بلکه سرگرم‌کننده و تخدیرکننده و معطل‌کننده نیز خواهد بود.»
** ''[[علی شریعتی]]'' <small>در «مکتب، وحدت، عدالت: علی» شهریور ۱۳۵۱</small>
* '''«عشق و محبت علی بعد از شناختن او است که به‌عنوان عامل نجات انسانیت می‌توانند نقش خود را بازی کند.'''»
* <small>در «مکتب، وحدت، عدالت: علی» شهریور ۱۳۵۱</small>
* «... علی تنها در چهارچوب یک فرقه ارزیابی نمی‌شود. بلکه هر انسانی که به مفاهیم انسانی معتقد است، به علی معتقد است و هر عصری و هر نهضتی که به این ارزش‌ها معتقد است، و برای این هدف‌ها مبارزه می‌کند، به شناخت علی نیازمند است و مسلماً وقتی که او را شناخت، به او عشق می‌ورزد و این عشق، بزرگترین نیروی محرک و بزرگترین قدرت نجات‌دهندة انسان می‌شود.»
۳۹٬۷۴۷

ویرایش