علی بن ابی‌طالب: تفاوت بین نسخه‌ها

عدد انگلیسی
(عدد انگلیسی)
| header =
| width = 230
 
| image1 = Rashidun Caliph Ali ibn Abi Talib - علي بن أبي طالب.svg
| alt1 = Colored dice with white background
| caption1 = «دو تن در بارهٔ من تباه گردیدند: دوستی که از حد بگذراند و دروغ بافنده‌ای که از آنچه در من نیست سخن راند.»
 
| image2 =Imam-ali-2.png
| alt2 = Colored dice with checkered background
| caption2 = «من شما را به طاعتی برنمی‌انگیزم، جز که خود پیش از شما به گزاردن آن برمی‌خیزم. و شما را از معصیتی باز نمی‌دارم، جز آنکه خود پیش از شما آن را فرو‌می‌گذارم.»
| image3 =Ali-kufi.svg
| alt3 = Colored dice with checkered background
| caption3 = آیا بدین بسنده کنم که مرا امیرِ مؤمنان گویند و در ناخوشایندهای روزگار شریک آنان [مردم] نباشم؟ یا در سختی زندگی نمونه‌ای برایشان نشوم؟ مرا نیافریده‌اند، تا خوردنی‌های گوارا سردرگمم سازد، چونان چارپای بسته که به علف پردازد
| image4 =Imam-ali-moalla-1.png
| alt4 = Colored dice with checkered background
| caption4 =
}}
{{multiple image
| header =
| width = 230
 
| image1 = Ant-s Good Morning Monday (7627500098).jpg
| alt1 = Colored dice with white background
| caption1 = «آیا به خُردترین چیزی که خدا آفریده نمی‌نگرند که چسان آفرینش او را استوار داشته و ترکیب آن را برقرار؟... بنگرید به مورچه و خردی جثّهٔ آن و لطافتش، در برون و نهان.
 
| image2 =Ant in flower.jpg
| alt2 = Colored dice with checkered background
| caption2 = چنان است که به گوشه‌چشمش نتوان دید و با اندیشیدن به چگونگی خلقتش نتوان رسید... از آفرینش او جز شگفتی نتوانی، و در وصف او به رنج درمانی.»
}}
{{multiple image
| header =
| width = 230
 
| image1 =FirstSurahKoran (fragment).jpg
| alt1 = Colored dice with white background
| caption1 = «بر شما باد به کتاب خدا که ریسمان استوار و نور آشکار است و درمانی است سود‌دهنده و تشنگی را فرو نشاننده. چنگ در‌زننده را نگهدارنده و در آویزنده را نجات بخشنده.
 
| image2 =Koran cover calligraphy - smaller.jpg
| alt2 = Colored dice with checkered background
| caption2 = نه کج شود تا راستش گردانند و نه به باطل گراید تا آن را برگردانند. کهنه نگردد به روزگار، نه از خواندن و نه از شنیدن بسیار. راست گفت آن که سخن گفت از روی قرآن و آن که بدان رفتار کرد پیش افتاد از دیگران.»
}}
{{multiple image
| header =
| width = 230
 
| image1 = Muslim Prayer Beads.jpg
| alt1 = Colored dice with white background
| caption1 = «آن که وصف آفریده‌ای چون خود را نتواند، وصف کردن خدای خویش را چگونه داند؟»
 
| image2 =Dcp7323-Edirne-Eski Camii Allah.jpg
| alt2 = Colored dice with checkered background
| caption2 = «خدایا! کارِ مرا به بخششِ خود واگذار نه به عدلت .»
}}
{{multiple image
| header =
| width = 230
 
| image1 = Beni Hassan (Lepsius, BH 3) 03.jpg
| alt1 = Colored dice with white background
| caption1 = «همانا در [[تاریخ|روزگاران گذشته]] برای شما پند است، کجایند [[w:عمالیق|عملاقیان و فرزندان عملاقیان]]؟ کجایند فرعونیان و فرزندان فرعونیان؟ کجایند مردمی که در [[w:رس (شهر)|شهرهای رسّ]] بودند؟ ...
| image2 =Beni Hassan (Lepsius, BH 3) 04.jpg
| alt2 = Colored dice with checkered background
| caption2 = پیامبران را کشتند، و سنّت فرستادگان خدا را میراندند. و سیرت جبّاران را زنده کردند. کجایند آنان که با سپاهیان به راه افتادند و هزاران تن را شکست دادند. سپاه‌ها به راه انداختند، و شهرها ساختند.»
 
}}
{{multiple image
| header =
| width = 230
 
| image1 = Sea of Sadness.jpg
| alt1 = Colored dice with white background
| caption1 = «درمانِ تو در خودِ توست و تو نمی‌دانی/و دردِ تو هم در خودِ توست و تو نمی‌بینی
| image2 =The pleasure of Night sky viewing Sanyam kumar shrivastava, MD Star astronomy club, Bhopal.jpg
| alt2 = Colored dice with checkered background
| caption2 = گمان می‌کنی که چیزی کوچک هستی/حال آن که جهانی بزرگ در تو نهفته است.»
 
}}
{{multiple image
| header =
| width = 230
 
| image1 =
| alt1 = Colored dice with white background
| image2 =Indians giving a talk to Bouquet.jpg
| alt2 = Colored dice with checkered background
| caption2 = «خود را چون سپری برابر [[پیمان]]ت بر پا ، چرا که همۀ جهانیان بر هیچ چیز چون بزرگ شمردنِ وفای‌به‌عهد سخت همداستان نباشند ، با همۀ هواهای گوناگون که دارند و رأی‌های مخالف یکدگیر که در میان آرند.»
 
}}
{{multiple image
| header =
| width = 230
 
| image1 = 2006-06-23 14-48-09 Seychelles - De Quincey Village.jpg
| alt1 = Colored dice with white background
| caption1 = «این جهان که شما آرزوی آن را دارید و بدان روی می‌آرید و شما را به خشم می آرد و خشنود می‌دارد، نه خانهٔ شماست و نه جایگاهی است که شما را برای آن آفریده‌اند و به سوی آن خوانده‌اند...
| image2 =Crepuscular rays at Lloyd Lake.jpg
| alt2 = Colored dice with checkered background
| caption2 = دنیا اگر شما را فریفت از شرّ خود نیز ترساند، پس آنچه را بدان فریبد بدانچه بدان ترساند واگذارید...»
 
}}
{{multiple image
| header =
| width = 230
 
| image1 =Atardecer rojo Red sunset.JPG
| alt1 = Colored dice with white background
| image2 =Sunset from El-Azhar, Cairo.jpg
| alt2 = Colored dice with checkered background
| caption2 =« ساعت‌ها در روزها چه به شتاب می‌گذرند و روزها در ماه‌ها و ماه‌ها در سال‌ها. و سال‌های عمر چه تند و پرتوان می‌روند.»
 
}}
{{multiple image
| header =
| width = 230
 
| image1 =Muslims praying in mosque in Srinagar, Kashmir.jpg
| alt1 = Colored dice with white background
| caption1 = «چنگ در رشتهٔ بندگی کسی بزن که تو را آفریده و روزی‌ات بخشیده. پس تنها بندهٔ او باش و روی به سوی او آر و تنها از او بیم دار...
| image2 =Chapel of St. Ananias.jpg
| alt2 = Colored dice with checkered background
| caption2 =بندهٔ دیگری مباش که خدا تو را آزاد آفریده».
 
}}
| header =
| width = 230
 
| image1 =Youth and his father.jpg
| alt1 = Colored dice with white background
| caption1 = «با آن کس که تو را سخن آموخت به تندی سخن مگوی، و با کسی که گفتارت را نیکو گرداند [به تو علم آموخته] راه بلاغتگویی مپوی.»
 
| image2 =AverroesColor.jpg
| alt2 = Colored dice with checkered background
| caption2 =« تنها در چیزی بیندیش که تو را باید و به کارت آید.»
 
| image3 =Flickr - HuTect ShOts - Old Age Steps - Masjid- Madrassa of Sultan Hassan - Cairo - Egypt - 16 04 2010.jpg
| alt3 = Colored dice with white background
| caption3 = «مهمانت را گرامی بدار، اگرچه فرومانده [حقیر] باشد، و به احترام پدر و معلّمت از جایت برخیز، حتّی اگر فرمانده [امیر] باشی .»
}}
{{multiple image
| header =
| width = 230
 
| image1 =US Department of Justice Scales Of Justice.svg
| alt1 = Colored dice with white background
| caption1 = «عدالت، هر چیز را به جای خود می‌نهد و بخشندگی آن را از جای خود بیرون می‌نهد. عدل، نگاهدارنده همگان است و بخشندگی، تنها کسی را در بر می‌گیرد که بخشش نصیب او شده. پس، عدالت از بخشندگی شریفتر و برتر است.»
 
}}
{{multiple image
| header =
| width = 230
 
| image1 =Afghan girl begging.jpg
| alt1 = Colored dice with white background
| caption1 = «بینوا فرستادهٔ خداست کسی که او را محروم دارد خدا را محروم داشته، کسی که یاری خویش را از او دریغ کند، از یاری‌رسانی به خدا دریغ ورزیده‌است و کسی که او را چیزی بخشد، باید احساس کند که به خدا چیزی بخشیده‌است».
 
}}
{{multiple image
| header =
| width = 230
 
| image1 =SultanAhmed Kneel.jpg
| alt1 = Colored dice with white background
| caption1 = اگر نمازگزار می‌دانست چه رحمتی او را فراگرفته، سر از سجده بر نمی‌داشت.»
 
}}
 
** ترجمه‌های دیگر: «هیچ آفریده‌ای را حقِّ فرمانبری از دیگری ندارد آنجا که نافرمانی آفریدگار باشد.»
** <small>'' نهج البلاغه، کلمات قصار، ۱۶۵''</small>
* '''«آیا بدین بسنده کنم که مرا امیرِ مؤمنان گویند و در ناخوشایندهای [[روزگار]] شریک آنان [مردم] نباشم؟ یا در سختی [[زندگی]] نمونه‌ای برایشان نشوم؟ مرا نیافریده‌اند، تا خوردنی‌های گوارا سردرگمم سازد، چونان چارپای بسته که به علف پردازد'''... و چنان بینم که گویندهٔ شما گوید: اگر پسر ابوطالب را خوراک این است؛ ناتوانی، او را از کشتنِ همآوردان بنشاند، و از جنگ با دلاور مردان بازماند. بدانید: [[درخت]]ی را که در [[بیابان|بیابانِ]] خشک روید شاخه سخت تر بُوَد، و سبزه‌های خوش نما را پوست نازک تر، و رُستنی‌های صحرایی را آتش افروخته تر، و خاموشی آن دیرتر.»
** <small>'' نهج البلاغه، نامه ۴۵''</small>
* «[[آدمی]] خود بهتر از هر کس نگهبانِ [[راز|رازِ]] خویش است.»
۳۹٬۷۴۷

ویرایش