علی بن ابی‌طالب: تفاوت بین نسخه‌ها

| header =
| width = 200
| image1 =MohammadIsa SAV(Jesus).svgpng
 
| image1 =Mohammad SAV.svg
| alt1 = Colored dice with white background
| caption2caption1 = خواهی از [[عیسی|عیسی بن مریم]] گویمگویم، که سنگ را بالین می‌کرد، و جامهٔ درشت به تن داشتداشت، و خوراکِ ناگوار می‌خورد. نانخورش او گرسنگی بود، و چراغش در [[شب]] ماهماه، و در [[زمستان]] شرقمشرق و غربمغرب زمین او را سایبان بود و جای‌پناه.جای پناه، و میوه و ریحان او آنچه زمین برای چهار پایان رویاند از گیاه. زنی نداشت تا او را فریفته خود سازد، فرزندی نداشت تا غم وی را خورد، و نه مالی که او را مشغول کند، و نه طمعی که او را به خواری در اندازد. مرکب او دو پایش بود و خدمتگزار وی دست‌هایش.
| caption1 = برای تو بسنده‌است که [[محمد بن عبدالله|رسول خدا]] را پیشوا گردانی... محبوب‌ترین بندگان نزد خدا کسی است که [[w:enSunnah|راه-و-رسمِ رسول الله ﷺ]] را سرمشق خود کند، و به دنبال او رود ...
| image2 =Mohammad SAV.svg
 
| alt2 = Colored dice with checkeredwhite background
| image2 =
| caption2 = «دوست [[محمد بن عبدالله|محمد ﷺ]] کسی است که خدا را اطاعت کند هرچند نسبش به محمد ﷺ نرسد، و دشمن محمد ﷺ کسی است که خدا را نافرمانی کند هرچند خویشاوند نزدیک محمد باشد .»
| alt2 = Colored dice with checkered background
| caption2 = خواهی از [[عیسی|عیسی بن مریم]] گویم که سنگ را بالین می‌کرد، جامهٔ درشت به تن داشت و خوراکِ ناگوار می‌خورد. نانخورش او گرسنگی بود، چراغش در [[شب]] ماه و در [[زمستان]] شرق و غرب او را سایبان و جای‌پناه... مرکب او دو پایش بود و خدمتگزار وی دست‌هایش.
 
| image3 =معاوية بن أبي سفيان.png
| alt3 = Colored dice with checkered background
* «'''خواهی از [[عیسی|عیسی بن مریم (ع)]] گویم، که سنگ را بالین می‌کرد، و جامهٔ درشت به تن داشت، و خوراکِ ناگوار می‌خورد. نانخورش او گرسنگی بود، و چراغش در [[شب]] ماه، و در [[زمستان]] مشرق و مغرب زمین او را سایبان بود و جای پناه، و میوه و ریحان او آنچه زمین برای چهار پایان رویاند از گیاه. زنی نداشت تا او را فریفته خود سازد، فرزندی نداشت تا غم وی را خورد، و نه مالی که او را مشغول کند، و نه طمعی که او را به خواری در اندازد. مرکب او دو پایش بود و خدمتگزار وی دست‌هایش'''.»
** <small>''نهج البلاغه، خطبه، ۱۶۰ ''</small>
* «'''دوست [[محمد بن عبدالله|محمد ﷺ]] کسی است که خدا را اطاعت کند هرچند نسبش به محمد ﷺ نرسد، و دشمن محمد ﷺ کسی است که خدا را نافرمانی کند هرچند خویشاوند نزدیک محمد باشد'''
** <small>''نهج البلاغه، کلمات قصار ۹۶''</small>
* «'''برای تو بسنده‌است [[محمد بن عبدالله|رسول خدا]] را مقتدا گردانی... محبوب ترین بندگان نزد خدا کسی است که [[w:enSunnah|راه-و-رسمِ رسول الله ﷺ]] را سرمشق خود کند، و به دنبال او رود'''...»
** <small>''نهج البلاغه، خطبه، ۱۶۰ ''</small>
* [به [[معاویه]] ] «از کی شما زمامداران رعیت و فرماندهان امت بوده‌اید؟ نه پیشینه‌ای در دین دارید و نه شرفی مَهین از زمانِ پیشین، و پناه به خدا از گرفتاری به شقاوتِ دیرین. تو را می‌ترسانم از اینکه سرسختانه در فریب آرزوها درون باشی و در آشکارا و نهان دو گون. خواهان جنگی؟ پس مردم را به یکسو بگذار و خود رو به من آر و دو سپاه را از کشتار بزرگ معاف دار تا بدانی پردهٔ تاریک بر دلِ کدام یک از ما کشیده‌است و دیدهٔ چه کس پوشیده. منم ابوالحسن، کشندهٔ [[ابوسفیان|جد]]، دایی و برادر تو در جنگ بدر هستم. همان شمشیر امروز نیز با من است و با همان قلب با دشمن خویش رو به رو می‌شوم. بی آن که دین تازه‌ای آورده باشم یا پیامبر دیگری گزیده باشم. و این نیز واقعیت مسلّمی است که من در همان راستای روشنی هستم که شما امروزش به دلخواه وانهاده‌اید و نشان داده‌اید که انتخاب دیروزینتان [اسلام آوردن] از سرِ ناگزیری بود.»
* «نمی‌دانم کدام یک از شما مشرف شده‌اید نجف، خانه امیرالمؤمنین در کوفه پشت مسجد کوفه نزدیک دارالاماره‌است؛ من داخل آن خانه رفته‌ام؛ حدود صد تا صد و پنجاه متر است، دوسه تا اتاق کوچک داشته، آن وقت علی حکومت مطلقه داشته، از همین خانه یک کشوری را که شاید ده برابر ایران شما بوده اداره می‌کرده... حضرت با اینکه حاکم بودند می‌آمدند در بازار کوفه...»<ref>http://fa.wikiquote.org/wiki/حسینعلی_منتظری</ref>
** ''[[حسینعلی منتظری]]''
* «'''علی بن ابی‌طالب''' (علیه السلام) '''سخنگوی سخنِ خداست''' (کلام‌الله الناطق) و دل هوشیار و آگاه آن است (قلب الله الواعی)، نسبته إلی من عداه من الأصحاب شبه المعقول إلی المحسوس، وذاته من شدة الإقتراب ممسوس فی ذات الله.»
** ''[[جبران خلیل جبران]]''<ref>http://www.haydarya.com/maktaba_moktasah/17/18.htm</ref>
* «ای [[دنیا]] چه می‌شد اگر همه نیروهایت را در هم می‌فشردی و دوباره شخصیتی مانند علی با آن [[عقل]]، [[قلب]]، زبان و شمشیر نمودار می‌کردی؟».
۳۹٬۷۴۷

ویرایش