سید حسن خمینی: تفاوت بین نسخه‌ها

(←‏گفتاوردها: اصلاح نشانی وب، ابرابزار)
* «من هیچ‌کدام از جریانات داخل ایران را به مخالفت با امام و اندیشه ایشان متهم نمی‌کنم. البته قرائت‌های مختلفی وجود دارد. همین امر نیز نقطه قوت اندیشه‌های امام است که امکان اجتهادها و قرائت‌های مختلف درون آن وجود داشته باشد.»<ref>http://www.sharghdaily.ir/News/97973/دلم-نمی‌خواهد-ترامپ-رئیس‌جمهوری-آمریکا-شودhttp://www.sharghdaily.ir/News/97973/دلم-نمی‌خواهد-ترامپ-رئیس‌جمهوری-آمریکا-شود</ref>
* «[[اسلام|مسائل جهان اسلام]] فراتر از مناقشه دو کشور مثل ایران و عربستان است. البته سیاست‌های عربستان در یمن و بحرین سیاست‌های پذیرفته‌شده‌ای نیست. رفتارهای بعضاً غیرمنطقی و غیرانسانی نیز در داخل عربستان بود. مسائل جهان اسلام فراتر از نزاع‌های دو کشور با هم است. این موضوع به نگاه تکفیری‌ای که متأسفانه در بعضی مسلمانان وجود دارد برمی‌گردد و این نگاه باید حل شود. البته طبیعی است که باید دیگر مشکلات جهان اسلام هم با هم در این راستا حل شود.»<ref>http://www.sharghdaily.ir/News/97973/دلم-نمی‌خواهد-ترامپ-رئیس‌جمهوری-آمریکا-شودhttp://www.sharghdaily.ir/News/97973/دلم-نمی‌خواهد-ترامپ-رئیس‌جمهوری-آمریکا-شود</ref>
* «[[داعش|جریانات تکفیری]] که در عراق و سوریه و جاهای دیگر رشد کردند، یک فاجعه را برای جامعه اسلامی پدیدآوردند. تردیدی نیست بیشترین کسی که از فاجعه عظیمی که در جامعه اسلامی برقرار است سود می‌برد، رژیم صهیونیستی است.»<ref>http://www.sharghdaily.ir/News/97973/دلم-نمی‌خواهد-ترامپ-رئیس‌جمهوری-آمریکا-شودhttp://www.sharghdaily.ir/News/97973/دلم-نمی‌خواهد-ترامپ-رئیس‌جمهوری-آمریکا-شود</ref>
 
== دربارهٔ ==
۳۹٬۷۴۷

ویرایش