گئورگ ویلهلم فریدریش هگل: تفاوت بین نسخه‌ها

جز
جز (ابرابزار، اصلاح املا)
* «مردان بزرگ، آفریننده و نوآور نبوده‌اند، بلکه به منزلهٔ قابله‌هایی بودند برای آنچه روح زمان بدان آبستن بود.»
* «اندیشه شاعرانه تنها خواب و خیال نیست، بلکه نتیجه مطالعه، تجربه، حافظه و شناخت جهان است.»
* «بزرگترین درسی که تاریخ بما می‌دهد اینست که هیچ‌کس از تاریخ درس نگرفته است!»
 
== منابع ==