خوب، بد، زشت: تفاوت بین نسخه‌ها

جز
== گفتگوها ==
* توکو (زشت): وقتی می‌خواهی تیراندازی کنی، خوب تیراندازی بکن. وراجی نکن.
* بلوندی (خوب): خطاب به توکو در اواخر فیلم در گورستان زمانی که بلوندی به توکو دستور میدهدمی‌دهد که قبری را جهت به دست آوردن پولها میکندمی‌کند: " توی جهان دو گروه آدمه: اونهایی که تفنگ تو دستشونه و اونهایی که زمین رو میکنن، حالا تو بکن "
 
* اکو: خدا با ماست، چون از یانکی هایانکی‌ها متنفره.
* بلوندی (خوب): خطاب به توکو در اواخر فیلم در گورستان زمانی که بلوندی به توکو دستور میدهد که قبری را جهت به دست آوردن پولها میکند: " توی جهان دو گروه آدمه: اونهایی که تفنگ تو دستشونه و اونهایی که زمین رو میکنن، حالا تو بکن "
:بلوندی (خوب): نه، خدا با ما نیست؛ چون از احمق هااحمق‌ها هم متنفره.
 
* اکو: خدا با ماست، چون از یانکی ها متنفره.
:بلوندی(خوب): نه، خدا با ما نیست؛ چون از احمق ها هم متنفره.
 
== پیوند به بیرون ==
{{ناتمام}}
[[رده:فیلم‌ها]]
[[رده:فیلم هایفیلم‌های وسترن]]
[[رده:فیلم‌های سرخيوسرخیو لئونه]]
 
 
[[ en:The Good, the Bad and the Ugly]]
کاربر گمنام