دوستی: تفاوت بین نسخه‌ها

۱۶ بایت اضافه‌شده ،  ۴ سال پیش
'''[[W:دوستی|دوستی]]''' اصطلاحی است که برای توصیف پیوندِ همیارانه بین دو یا چند نفر به‌کار می‌رود که به هر یک از آن‌ها، دوست (یا رفیق، یار، مصاحب، صدیق ...) گفته می‌شود. رابطهٔ دوستانه معمولاً شامل درک دوجانبه، احترام و [[محبت]] نیز هست.
[[پرونده:Hold my hand.jpg|250px|بندانگشتی|چپ|«ناتوانترین مردم کسی است که نیروی به دست آوردن [[دوستان]] ندارد، و ناتوانتر از او کسی است که [[دوستی]] به دست آرد و او را از دست دهد.» ''[[علی بن ابی‌طالب]]'']]
<div style="font-variant: small-caps; text-align: center;">
 
== الف ==
 
* «از بس که مهر دوست به دل جا گرفته است// جایی برای کینهٔ دشمن نمانده‌است»
** ''[[اظهری کرمانی]]''
** ''[[سیسرو]]''
* «از دست دادنِ [[دوستان]]، [[بیگانگی]] [غربت] است.»
** ''[[علی بن ابی‌طالب]]'' <small>''نهج البلاغه، کلمات قصار ۶۵''</small>
* «از سلامتی خود مواظبت می‌کنیم، برای روز مبادا پول ذخیره می‌کنیم، سقف خانه را تعمیر می‌کنیم و لباس کافی می‌پوشیم، ولی کیست که در بند آن باشد که بهترین دارایی یعنی دوست را به صورتی عاقلانه برای خود فراهم کند؟»
** ''[[رالف والدو امرسن]]''
 
== چ ==
 
* «چنانچه شفای بدن با دارو میسر باشد، نشاط و بقای نفس نیز با دوستان بود، پس زیاد گردانید دوستان خود را.»
** ''[[ناشناس]]''
 
== خ ==
 
* «خصم دانا که دشمن جان است// بهتر از دوستی که نادان است»
** ''[[مکتبی شیرازی]]''
** ترجمه‌های دیگر: «دوستی کردن با دیگران نیمی از عقل است.»
** ''[[علی بن ابی‌طالب]]'' <small> ''نهج البلاغه، کلمات قصار، ۱۴۲''</small>
* «[[دوستی|دوستانِ]] تو سه دسته و [[دشمن|دشمنان]] تو سه دسته‌اند. امّا دوستانِ تو: دوستِ تو، دوستِ دوستِ تو، و دشمنِ دشمنِ توست.توست؛ و دشمنانت:دشمنِ تو، دشمنِ دوست تو، و دوستِ دشمنِ توست.»
** ''[[علی بن ابی‌طالب]]'' <small>''نهج البلاغه، کلمات قصار ۲۹۵''</small>
* «دوست احمق همیشه کاری را انجام میدهدمی‌دهد که دشمن آرزو دارد.»
** ''[[علی شریعتی ]] ''
* «دوستان حسود همیشه آلت دست دشمنان پنهان کار می شوندمی‌شوند
** ''[[علی شریعتی ]] ''
* «: دوست یا خودش نفع می‌رساند یا واسطهٔ نفعِ غیر به تو می‌گردد.
** ''[[یحیی بن خالد برمکی]]''<small>برگرفته از «خاص الخاص» باب اول، نوشته [[ابومنصور عبدالملک ثعالبی]]، ص ۳ ، ۳، چاپ مصر، بازگذاری شده در ویکی‌نبشتهٔ عربی</small>
* «داشتن یک دوست حقیقی از همه چیز گرانبهاتر است و کمتر کسی هم در صدد به دست آوردنش می‌باشد.»
** ''[[فرانسوا لارشفوکو]]''
* «دوست و مگس هردو در تابستان ظاهر می‌شوند»
** ''[[ضرب‌المثل‌های آلمانی|ضرب‌المثل آلمانی]]''
* «دوست همه کس دوست هیچکسهیچ‌کس نیست.»
** ''[[ارسطو]]''
* «دوستی به پیوند می‌انجامد، ثابت می‌ماند، صمیمیت بیشتر جاری است، و سیال. دوستی یک رابطه‌است، صمیمیت حالتی از وجود توست. صمیمی هستی، با کدام و چه کسی، ابداً مهم نیست.»
* «سنگینی بار ستمی را که بر شانه‌های خویش می‌کشیم، به عظمت ستمی است که برما روا می‌دارید. هرکاری که مایل هستید بکنید، بااین وجود بازهم شما را دوست خواهیم داشت. [...] ما را به بند بکشید، بازهم شمارا دوست خواهیم داشت. خانه‌های مارا با بمب‌هایتان به آتش بکشید، کودکان ما را تهدید به مرگ کنید، بازهم شمارا دوست خواهیم داشت.»
** ''[[مارتین لوتر کینگ جونیور]]''
* «سه نوع دوستی هست که در همه جا پر ارزش و سودبخش است و سه نوع دوستی دیگر هست که زیان‌آور و مورث پشیمانی است. دوستی با کسانی که در دوستی خود پایدار و با وفا هستند و با کسانی که درستکار و راستگویند و یا آنان که تجربه‌های بسیار دارند سودمند است.است؛ ولی دوستی و رفاقت با چاپلوسان، ریاکاران و یاوه‌گویان مورث بدبختی و رسوایی است.»
** [[کنفوسیوس]] <small>بدون منبع</small>
 
== ش ==
* «شوخی آلت سرکشی است که گاه دوستی را بی‌رحمانه جریحه‌دار می‌کند و زمانی سازنده آن‌راآن را
** ''[[جورج هربرت]]''
 
 
== ک ==
* «کسی که ما را میفهمدمی‌فهمد میتواندمی‌تواند دگرگونمان کند.»
** دیل کارنگی
* «کجا فغان زجغد [[جنگ]] و مرغوای او// که تا ابد بریده‌باد نای او// کجاست روزگار صلح و ایمنی// شکفته‌مرد و باغ دلگشای او// کجاست عهد راستی و مردمی// فروغ [[عشق]] و تابش صدای او// کجاست دور یاری و برابری// حیات جاودانی و صفای او// زهی کبوتر سپید آشتی// که دل برد سرود جان‌فزای او// رسید وقت آن که جغد جنگ را// جدا کنند سر به‌پیش پای او»
 
== م ==
* «محبوب ترینمحبوب‌ترین [[دوست|دوستانم]] کسی است که به من عیب‌هایم را [[هدیه]] دهد.»
** ''[[جعفر صادق]]'' <small>[[w:تحف العقول|تحف العقول]]</small>
* «ما به دنیا آمده‌ایم که دوست‌داشتن و [[عشق|عشق‌ورزیدن]] را بیاموزیم.»
** ''[[ناشناس]]''
* «نهال دوستی واقعی آهسته رشد می‌کند.»
** [[جرج واشنگتن]] <small>بدون منبع</small>
* «نسبت به هم مودبمؤدب و با یک عده معدود یارغار باش. آن‌هایی را هم که بر رفاقت برمی‌گزینی قبلاقبلاً خوب آزمایش کن.»
** [[جرج واشنگتن]]
 
* «وقتی از اخلاق یک فرد سر در نمی‌آوری، به دوستانش نگاه کن!»
** ''[[ضرب‌المثل‌های ژاپنی|ضرب‌المثل ژاپنی]]''
* «وقتی که زنان دوست‌مان می‌دارند مارا از هر لحاظ به‌دیده عقل می‌نگرند، حتی جنایات‌مان را.را؛ ولی وقتی که علاقه‌ای به‌ما نداشته باشند، حتی ارزشی برای فضایل‌مان هم قایل نمی‌شوند.»
** ''[[انوره دو بالزاک]]''
* «وگر بر رفیقان نباشی شفیق// به‌فرسنگ بگریزد از تو رفیق// که مرد ارچه بر ساحلست ای رفیق// نیاساید و دوستانش غریق»
** ''[[مولوی]]''
* «هزار دوست کم است و یک دشمن بسیار.»
** ''[[ضرب المثلضرب‌المثل فارسی]]''
* «هم آن چیز کانت نیاید پسند// تن دوست و دشمن بدان درمبند»
** ''[[فردوسی]]''
* «همانطورهمان‌طور که [[عشق|عشق‌های]] حقیقی کمیاب است دوستی‌های حقیقی نیز کمیاب است.»
** ''[[فرانسوا لارشفوکو]]''
* «هنگام نیاز، دوستان واقعی شناخته می‌شوند.»
کاربر ناشناس